Mannen i 40 årene fra Moss satte en tvilsom rekord. I løpet av én måned presterte han å bli tatt 11 ganger i samme fotoboks.  (Foto: Scanpix)
Mannen i 40 årene fra Moss satte en tvilsom rekord. I løpet av én måned presterte han å bli tatt 11 ganger i samme fotoboks. (Foto: Scanpix)

Tatt i samme fotoboks – 11 ganger

Nå har han fått straffen.

Etter problemer med altfor høye hastigheter gjennom tunnelen, ble Oslofjordtunellen mellom Drøbak og Hurumlandet en av de første strekningene som fikk såkalt gjennomsnittsmåling her til lands.

Det fungerer i praksis slik at man måler hastigheten til bilene mellom to fotobokser. Er farten for høy, blir man registrert – og så dukker det opp brev i posten hos dem som ikke har holdt seg i skinnet.

Med samme bil

I sistnevnte kategori befinner han seg absolutt, mannen i 40-årene fra Moss som nylig måtte møte i retten.

Han ble nemlig tatt for fartsovertredelser på denne strekningen ikke mindre enn 11 ganger – i løpet av én måned! Han kjørte for øvrig samme bil hver eneste gang.

Sage ned en fotoboks? Dette er straffen.

Sonet fengselsstraff

Ifølge Moss Avis lå mannen ved første overtredelse syv kilometer over fartsgrensen. Høyeste overskridelse var en gjennomsnittsfart på 108 km/t – fartsgrensen på stedet er 70 km/t.

Mannen skal være bøtelagt for overtredelse av veitrafikkloven fire ganger tidligere. Da han møtte i retten, sonet han en dom på to år og fire måneder.

Mistet i 16 måneder

Påtalemyndigheten gikk inn for en bot på 24.750 kroner, subsidiært fengsel i 20 dager. Dessuten at mannen skulle tape retten til å kjøre bil i 16 måneder – og at han måtte kjøre opp på ny for å eventuelt få tilbake førerkortet.

Sorenskriver Wenche Flavik som var dommer i saken kom ifølge Moss Avis til følgende domsslutning:

– Betinget fengsel i 30 dager – med en prøvetid på tre år, en bot på 6000 kroner – subsidiært fengsel i 8 dager, tap av førerrett for motorvogn i en periode på 16 måneder regnet fra 14. mars i år, samt at dømte må avlegge ny førerprøve for gjenverv av førerretten.

Fotoboksen som tar flest – les hvor den står