UAVGJORT: Kjetil Rekdal kunne juble over seier over Aalesund på fotballbanen. Men i tingretten endte det uavgjort mellom selskapet som eier markedsrettighetene til navnet hans og hans gamle klubb. (Foto: Poppe, Cornelius/NTB scanpix)
UAVGJORT: Kjetil Rekdal kunne juble over seier over Aalesund på fotballbanen. Men i tingretten endte det uavgjort mellom selskapet som eier markedsrettighetene til navnet hans og hans gamle klubb. (Foto: Poppe, Cornelius/NTB scanpix)

Uavgjort mellom Rekdal og Aalesund

Verken 6. Sans Event eller Aalesund nådde frem i tingretten.

Tirsdag kom dommen i rettssaken mellom Kjetil Rekdals markedsrettighetsselskap 6. Sans Event og Aalesunds Fotballklubbs driftsselskap Ålesund Fotball AS (ÅFAS).

Rekdal var selv ikke en part i saken, men selskapet som eier markedsrettighetene hans gikk til sak mot Aalesund for å få utbetalt et utestående beløp de hevdet å ha krav på. 6. Sans hadde en kontrakt med Ålesund Fotball som skulle vare ut 2013. Kravet var på den siste utbetalingen av et beløp for hele kontraktstiden.

Selskapet mente at Ålesund Fotball ikke hadde overholdt sine forpliktelser overfor dem da de ikke betalte ut det siste avdraget for eksklusivitet for å bruke Rekdals navn. Rekdal hadde på dette tidspunkt fått sparken i AaFK.

Ålesund Fotball svarte med et motkrav. Ettersom Rekdal var løst fra klubben krevde de å få tilbakebetalt det de mente de hadde forhåndsbetalt for perioden han ikke hadde vært i klubben.

Oslo tingrett har kommet frem til at ingen av partene har grunnlag for sine krav. Rettsduellen endte dermed uavgjort.

«6. Sans har vært fullt klar over treneravtalen og oppsigelsesklausulen i avtalen pkt. 8. Til tross for at 6. Sans har vært kjent med at Rekdal kunne bli oppsagt i kontraktsperioden, har de ikke tatt høyde for en slik situasjon og sikret sine interesser i markedsrettighetsavtalen. Uklarhet som følge av denne manglende regulering må 6. Sans selv ta ansvaret for. ÅFAS frifinnes derfor for honorarkravet», står det i domsavsigelsen om 6. Sans' krav.

Heller ikke Ålesund Fotball fikk medhold.

«Det var Aafk som sa opp Rekdal. Oppsigelsen var hjemlet i treneravtalen pkt. 8.5. Klubben og driftsselskapet ÅFAS er selv nærmest til bære de økonomiske konsekvenser dette får i forholdet til 6. Sans. Rekdal kunne ikke utnyttes kommersielt som før. Det var en direkte følge av oppsigelsen», skriver tingretten.

Begge parter må betale sine egne saksomkostninger.

Kjetil Rekdal ønsker ikke å kommentere saken ettersom han ikke har vært en del av den.

Aalesunds klubbdirektør Henrik Hoff er fornøyd med dommen.

– Vi har hele tiden hevdet at kravet fra 6. sans har vært urimelig, så vi er selvsagt fornøyd med at de ikke vant frem med søksmålet.

– Men dere kom med motsøksmål mot 6. sans og fikk ikke medhold i dette?

– Vårt motsøksmål kom som følge av at vi ble saksøkt og vi kan leve godt med at vi ikke fikk gjennomslag for vårt motkrav.

– Ser du på dommen som en seier?

– Jeg vil ikke bruke den betegnelsen. Vi har hele tiden ment at denne saken ikke hadde noe i rettsapparatet å gjøre og dommen viser vel nettopp dette, sier Aalesunds klubbdirektør.