REISER UTENLANDS: Lars Monsen reiser til Tyskland for å få behandlingen som han mener gjør ham friskere. (Foto: Jan Magne Ytreeide Hanssen/TV 2)
REISER UTENLANDS: Lars Monsen reiser til Tyskland for å få behandlingen som han mener gjør ham friskere. (Foto: Jan Magne Ytreeide Hanssen/TV 2)
MÅ STENGE: Rolf Luneng får ikke lenger gi antibiotikabehandling til pasienter som er syke etter flåttbitt. (Foto: Jan Magne Ytreeide Hanssen/TV 2)
MÅ STENGE: Rolf Luneng får ikke lenger gi antibiotikabehandling til pasienter som er syke etter flåttbitt. (Foto: Jan Magne Ytreeide Hanssen/TV 2)

Borrelia-syke raser mot eks-helsetopp

Etter påtrykk fra den tidligere helsetoppen Preben Aavitsland og andre leger stengte Helstilsynet Rolf Lunengs borrelioseklinikk. Borreliapasientene raser mot Aavitsland.

Av Sturla Dyregrov TV 2 fortalte torsdag om Rolf Luneng, som drev borrelioseklinikk. Helsetilsynet satte foten ned for klinikken, og mente han drev en udokumentert behandling som i tilleg kan være farlig for pasientene. Ingen klager fra pasienter Det er bare det at Lunengs pasienter faktisk er fornøyde. Ikke én av pasientene klaget på ham. Tvert imo