Av Connie Bentzrud, Tom Rune Orset (foto) og Morten Torjussen (foto)

En kvinne gjorde skjulte lydopptak for å bevise at en mann mishandlet henne, fordi saken ble henlagt. Likevel tok et år fra politiet fikk bevisene til de tok ut tiltale. Hele 70 prosent av familievoldssakene i Norge blir henlagt og det finnes ingen tidsfrister for behandlingstid.

Det begynte med psykisk terror.

– Jeg fikk ikke lov til å sove når jeg ville. Han sparket meg ut av sengen for å bevise at jeg ikke fikk lov til å sove der, forteller en ung kvinne i Drammen til TV 2 Nyhetene.

Hun beskriver et helvete av psykisk og fysisk vold, hvor også barna var vitner.

LES OGSÅ: Bare to av ti dømmes for familievold

Familievold henlegges

Til slutt fikk hun nok og ringte politiet. Saken ble etterforsket, men først henlagt – akkurat som de fleste andre familievoldssaker: Hele 70 prosent blir henlagt på bevisets stilling. For å beskytte seg selv og barna bestemte hun seg derfor for å gjøre lydopptak av volden for å skaffe flere bevis.

– Jeg hadde ikke noe annet valg. Så jeg tok på lydopptak på telefonen min, før jeg la den under sofaen, sier kvinnen gråtende.

Hun var livredd for hva han ville gjøre hvis han oppdaget hva hun var i ferd med å gjøre, men skred til verket likevel.

Se hele TV-innslaget fra 18.30-nyhetene her: (artikkelen fortsetter)

Tok lang tid

Lydopptakene ble levert politiet, likevel tok det over ett år før saken var ferdig etterforsket og det ble tatt ut tiltale.

– Han innrømmer jo ting der, så jeg skjønner ikke hvorfor det tok så lang tid, sier kvinnen.

– Det er jo ikke din jobb å være etterforsker?

– Jo, det er det, for politiet klarer det jo ikke selv. Da blir det min oppgave å etterforske det selv, gi dem et ferdig produkt.

Fungerene politimester i Søndre Buskerud politidistrikt, Øyvind Aas beklager at kvinnen oppfatter at saken har tatt lang tid (Foto: Tom Rune Orset)

– Vi er jo glad for at hun har fremskaffet det, og det er jo derfor vi kommet i mål med den saken, i hvert fall så langt, sier fungerende politimester i Søndre Buskerud politidistrikt, Øyvind Aas.

Tidsfrist i andre asker: 90 dager

Men, han innrømmer at familievoldssaker som ikke har noen tidsfrist i forhold til andre voldssaker, kan bli liggende lenge.

– Våre prioriteringer er voldssaker og unge under 18 år, det er for å hindre en kriminell løpebane. Mindre alvorlige familievoldssaker kan derfor dessverre bli liggende noe lengre. De sakene hvor det er gjort grov vold mot person vil bli prioritert.

LES OGSÅ: – Melder ikke fra om familievold
LES OGSÅ: Nektet for 11 år med familievold

Må møte i retten

Nå har det snart gått to år siden første gang kvinnen ringte politiet og bad om hjelp. Hun har selv kommet seg ut av forholdet, og barna husker ikke lenger at de var vitne til vold.

Kvinnens bistandsadvokat, Sjak Haaheim opplever at familievoldssaker tar for lang tid hos politiet. (Foto: Morten Torjussen)

Men livet får ikke gå videre, ettersom saken skal opp i retten. Hovedforhandlingen er ennå ikke berammet, og fordi forholdene er underlagt ubetinget offentlig påtale har kvinnen heller ingen mulighet til å trekke seg.

– Når de da har begynt å få livet sitt på plass igjen, da kommer stevningen. Da må de forklare seg i retten. og det er en helt håpløs menneskelig situasjon, sier kvinnens bistandsadvokat, Sjak Haaheim.

– Kanskje jeg hadde for lite?

For kvinnen er tidsbruken i politiet helt uforståelig. Hun skjønner ikke hva som måtte vært til for at saken skulle blitt behandlet raskere.

– Jeg vet ikke hvem sin feil det er. Noen ganger så tenker jeg at det kanskje var min skyld. Kanskje jeg skulle samlet flere bevis? Holdt ut litt ekstra, for å ta flere lydopptak, så hadde man hatt mer? Kanskje jeg hadde for lite?