En varm sommerdag på Ingierstrand i Oslo, i 2007. (Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX )
En varm sommerdag på Ingierstrand i Oslo, i 2007. (Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX )

Så mye varmere er det blitt i Norge

Her kan du se hvor mye varmere det er blitt i Norge de siste 50 årene.

Av Ronald Toppe og Anders G. Eriksen (grafikk)

Over kan du sjekke hvordan temperaturen har variert de siste 50 årene i Norge. Jan Mayen, Bjørnøya, Hopen og Lonyearbyen i Barentshavet er også med.

Er du på mobil? Se den interaktiv grafikken her

Zoom deg inn på kartet og klikk for å velge sted, og se temperaturen år for år fra 1961 til 2012. Vi har brukt middeltemperaturen for hele året.

I 2012 var den 6,7 grader i Oslo. Det kan virke lavt, men husk på at middeltemperaturen har med temperaturen også om natten og om vinteren.

Du kan også se kartet og kurvene på mobilen. (Foto: storm.no)
Du kan også se kartet og kurvene på mobilen. (Foto: storm.no)
Den sorte rette linjen sammen med temperaturene er viser trenden i temperaturutviklingen. Jo brattere linjen er, desto mer har temperaturen økt. Det denne linjen som er brukt til å gi prikkene på kartet farge: Jo brattere linjen er, desto rødere er prikkene.

Noen av målestasjonene er flyttet litt i perioden 1961 til 2012. Dette gjelder Alta, Bergen Dovre, Karasjok, Longyearbyen, Nesbyen og Røros. Flyttingen kan ha påvirket temperaturen, men ikke mye. For Lesja og Torungen fyr mangler det data noen få år.

Kald start

Det blir varmere også her i Norge. Endringen går langsomt, og det er så mye variasjon fra år til år at det ikke er så lett å oppdage. Men trenden er klar i hele landet.

Ingen av stedene på kartet er blitt kaldere de siste 50 årene.

Temperaturen har økt mest lengst nord. Her er kurven for Longyearbyen
  på Svalbard. (Foto: storm.no)
Temperaturen har økt mest lengst nord. Her er kurven for Longyearbyen på Svalbard. (Foto: storm.no)
Aller varmest er det blitt lengst nord. I Longyearbyen på Svalbard har årsmiddelet økt fra omkring minus åtte grader i 1961, til minus tre grader i 2012. I sør er økningen mindre, men også her er det blitt markert varmere. I Nesbyen har årsmiddelet økt fra omkring to grader i 1961, til fire grader i 2012.

1960-tallet var en kald periode, så vi starter oversikten med temperaturer som ligger under det meteorologene bruker som normalperiode, 1961-1990.

På 1930-tallet hadde vi envarm periode, det hadde vi også på 50-tallet. Etter 1985 har temperaturen stort sett vært varmere enn normalen for hele landet. I følge Meteorologisk institutt er tendensen er at det fortsatt skjer en oppvarming.

Les også: Dette er nytt i FNs klimarapport

Artikkelen fortsetter nedenfor.

Avvik fra normaltemperatur (1961-1990) i Norge siden 1900. Den
  tykke kurven viser trenden i temperaturen. Spesielt varme og kalde år
  er markert. (Foto: met.no)
Avvik fra normaltemperatur (1961-1990) i Norge siden 1900. Den tykke kurven viser trenden i temperaturen. Spesielt varme og kalde år er markert. (Foto: met.no)

Hva skjedde i 2010

Dyna fyr utenfor Bygdøy i Oslo er innhyllet i frostrøyk 7. desember
  2010. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix )
Dyna fyr utenfor Bygdøy i Oslo er innhyllet i frostrøyk 7. desember 2010. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix )
Et år peker seg ut. 2010 var et kaldt år hele veien fra Nordland og sørover.

2010 var et av de kaldeste årene i Norge de siste hundre årene. Vestlandet og i Trøndelag endte lengst under normalen, flere steder hadde ikke hatt det kaldere på 50 år.

I Oslo endte middeltemperaturen drøye to grader under det som har vært vanlig de siste 20-25 årene. Men ser du på kurven for Oslo en gang til, ser du også at år som 2010 var vanlige på 60-tallet.

Les: 2010 var rekordkaldt

Varmere og varmere

Nyttårsaften 2012 la vi bak oss det niende varmeste året på 132 år. I gjennomsnitt var temperaturen 14,6 grader, 0,8 grader høyere enn i 1880.

Oppvarmingen av kloden har ikke vært jevn. Temperaturen svinger år for år. Noen lengre perioder, som 60-tallet, var kjøligere enn de foregående.

De siste 15 årene har det heller ikke vært noen markert økning av den globale temperaturen på jordoverflaten.

Men klimaforskerne er likevel enige. Kloden vår er i ferd med å bli varmere. Hvert tiar har vært varmere enn det foregående, og alle de ti varmeste årene siden 1880 har vært fra 1998 og utover.

Årsaken at etter at vi begynte å brenne kull, olje og gass har innholdet av klimagassen CO2 i atmosfæren økt jevnt og trutt.

Les: Kloden blir varmere og varmere

Under kan du se hvordan den globale temperaturen har endret seg fra 1880 og til 2011.

Artikkelen fortsetter under.