Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av Heidi Venæs

Mattilsynet i Nord-Trøndelag har aldri opplevd det før. Å måtte gi pålegg om å tvangsslakte fisk fordi lusa på fisken overlever alle legemidler.

Sjøen nord for Vikna tømmes for oppdrettsfisk for å redde neste års fiskegenerasjon, og villaksen som svømmer forbi.

– Dette er den eneste resepten som gjenstår, sier distriktssjef John B. Falch i Mattilsynet til TV2.no.

BAKGRUNN: Fiskeriministerens selskap trues med gigantbot

Dramatisk virkemiddel

– Ja, dette er dramatisk, men nødvendig, sier Falch.

Mattilsynet har gjennomført inspeksjoner, som tidligere omtalt av tv2.no, og fem oppdrettere må gjøre det samme: Å tømme merdene for oppdrettsfisk.

Bare hos Sinkaberg Hansen, anlegget som statsråd Lisbeth Berg Hansen er medeier av, betyr det tvangsslakting av to millioner fisk.

– Vi bestemte oss uavhengig av Mattilsynet å sette i gang utslakting, sier produksjonssjef Jon Sinkaberg.

MEDEIER: Hos Sinkaberg Hansen, anlegget som statsråd Lisbeth Berg Hansen er medeier av, må to millioner fisk tvangsslaktes. (Foto: Scanpix)
– Det er klart dette koster, hvor mye vet jeg ikke presist, men vi må altså slakte fisken to måneder før planlagt.

Lusa står imot legemidlene

Også i Hardanger har det samme skjedd. At lusa overlever legemidlene som oppdretterne pøser ned i sjøen.

Mattilsynet for Hordaland ga en oppdretter pålegg om å slakte all fisk på to ulike lokaliteter. Firmaet Bolaks har allerede utført oppdraget.

– Det er første gang vi opplever å måtte gi et slikt pålegg begrunnet i resistens hos lusa, forteller veterinær Hulda Bysheim, Mattilsynet i Hordaland.

Havet tømmes

– At ingen legemidler virker mot lakselus, og at man må tømme merdene og legge alt brakk, det tyder på en dramatisk situasjon?

– Ja, det er en alvorlig situasjon, medgir John B. Falch ved Mattilsynet i Namsos. Og man kan jo bare håpe på at legemiddelindustrien nå kommer opp med noe nytt.

– Inntil videre satser vi på at ved å tømme sjøen og la alt ligge brakk fram til våren neste år, så kan villaksen svømme ut mot beiteområdene sine uten å bli forurenset av lakselusa.

Mattilsynet har pålagt Midt-Norsk havbruk og Emilsen Fisk å foreta en utslakting i løpet av oktober. Sinkaberg Hansen er allerede i ferd med å tømme sine merder for lusbefengt fisk.