LEDER: Bare tre døgn før valglokalene stenger er den borgerlige  ledelsen klar og stabil viser en rykende fersk måling TNS Gallup har laget  for TV 2. (Foto: TV 2)
LEDER: Bare tre døgn før valglokalene stenger er den borgerlige ledelsen klar og stabil viser en rykende fersk måling TNS Gallup har laget for TV 2. (Foto: TV 2)

Klar borgerlig ledelse

De rødgrønne må skaffe seg 2.789 nye velgere hver eneste time fram til valglokalene stenger for å vinne.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bare tre døgn før valglokalene stenger er den borgerlige ledelsen klar og stabil viser en rykende fersk måling TNS Gallup har laget for TV 2.

De siste 1000 intervjuene er gjort på telefon fredag kveld og dette er dermed valgkampens ferskeste gallup.

Se hvem som er inne på Stortinget fra ditt fylke

Venstre vokser videre

For tredje måling på rad går Venstre fram og tangerer med 6,2 prosent (+ 0,5) toppnoteringen fra desember ri fjor. Det er nesten to år siden Venstre har hatt høyere oppslutning på TV 2s målinger.

Bakgrunnstallene viser at to av tre velgere som stemte Venstre i 2009 er lojale mot partiet, som mister færre velgere til de fleste konkurrentene enn de har gjort tidligere i valgkampen.

Samtidig henter Venstre stadig flere tidligere Arbeiderpartivelgere. Hele 43.000 som stemte på det største regjeringspartiet i 2009 sier at de nå vil stemme Venstre, mens bare 4.000 velgere går motsatt vei.

Venstre er like store blant kvinner og menn og klart større blant velgere under 30 år enn blant de eldre velgerne.

Partiet står sterkere i Oslo og Akershus enn i resten av landet.

Usikker på hva du skal stemme? Ta TV 2s partitest

Stabilt mellom blokkene

Tre dager før valget viser den ferske målingen fra TNS Gallup stor stabilitet mellom blokkene. De rødgrønne svekker seg med 0,2 prosentpoeng fra torsdag til 40,2 prosent, mens de borgerlige går fram med 0,2 til 54,8 prosent.

Et valg i dag ville gitt klart borgerlig flertall med 97 mandater.

TV 2s mandatprognose viser at Høyre og Frp vil få flertall sammen med bare et av de to sentrumspartiene.

Kristelig Folkeparti får 6,6 prosent (+ 0,2). 77 prosent av partiets tidligere velgere er lojale.

Hva var ditt favorittvalg? Sjekk historiske klipp

Frp mest tilbake

For tredje måling på rad går Fremskrittspartiet tilbake, i kveld med 0,7 prosentpoeng til 15,9 prosent.

Bakgrunnstallene viser at Frp har litt færre lojale velgere og mister noen flere av sine tidligere velgere til Høyre.

Høyre øker med 0,2 prosentpoeng til 26,1 prosent.

Partiet har fortsatt de mest lojale velgerne. 77 prosent av de som stemte Høyre i 2009 sier de vil gjøre det samme igjen. Samtidig henter de flere velgere som ikke stemte i 2009.

Høyre er nå største parti blant velgere under 45 år, mens Arbeiderpartiet er størst blant de eldste.

Skolevalget: Høyre størst for første gang

30,0 for Ap

Arbeiderpartiet øker med 0,2 prosentpoeng og legger seg dermed nøyaktig på 30,0 prosent.

67 prosent av de tidligere Ap-velgerne er lojale. partiet mister litt færre velgere til Høyre enn målingen viste torsdag.

Sosialistisk Venstreparti ligger stabilt på 5,3 prosent. Bakgrunnstallene viser at under halvparten av velgerne fra 2009 vil stemme på partiet, men SV reddes igjen av tidligere Ap-velgere og personer som ikke hadde stemmerett sist.

Senterpartiet får 4,9 prosent (- 0,4) og rykker dermed et hakk nærmere sperregrensen.

Miljøpartiet De Grønne får 2,4 prosent (- 0,3). Partiet får fortsatt flest velgere fra Arbeiderpartiet og SV og ville med et slikt resultat kommet inn på Stortinget fra Oslo.

Rødt får 1,1 (- 0,1), Piratpartiet 0,5 (+ 0,5), De Kristne 0,5 (+ 0,1), NKP 0,2 (+ 0,1) og DLF 0,1 (som sist).

Sjekk utviklingen på alle meningsmålingene i TV 2s partibarometer

Målingen er laget av TNS Gallup for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 2489 personer i tidsrommet 4.– 6. september. Det benyttes et såkalt rullerende utvalg av intervjuer opptak i valgkampen. På denne målingen er 1000 av intervjuene nye, mens de resterende var med i målingen som ble presentert torsdag kveld. 84,9 prosent av de spurte oppgir partipreferanse, en økning på 1,6 fra torsdag. Feilmarginen er +/- 0,8–1,8 prosentpoeng, størst for de største partiene.