begavetbarn
begavetbarn

Begavede «Morten» ble nektet tilpasset opplæring

Foreldrene fikk skylden for å ha lært ham for mye før skolepliktig alder.

Av Cathrine Eide

Familien «Hansen» på fire bor i en mindre kommune på Østlandet. Deres sønn «Morten» er elleve år og begavet.

«Morten» kunne lese da han var fire år og lærte å skrive da han var fem. Han regnet store tall før han startet på barneskolen, og så frem til en skolehverdag fylt med læreglede. Men møtet med grunnskolen ble ikke som forventet. Han fikk en lærer som ikke skrøt av hans evner og lærelyst - tvert imot.

Den kvinnelige læreren var opptatt av at «Morten» skulle gjøre nøyaktig det samme som sine klassekamerater. I starten av førsteklasse satt «Morten» rolig å skrev store og små a’er på linje i kladdeboken sin. Noen måneder ut i skoleåret begynte «Morten» å bli urolig i timene.

Foreldrene «Hansen» forsøkte å hinte frempå om at «Morten» trengte større utfordringer på skolen, men ble møtt med et sjokkerende svar fra læreren.

– At dere har pushet ham til å lære masse før skolestart er ikke mitt problem, svarte læreren ifølge familien.

Denne samtalen var starten på flere år med traumatisk hverdag hvor familien føler at «Morten» har blitt offer for sin egen begavelse.

Historien er gjengitt med tillatelse av familien, som velger å være anonyme.

LES OGSÅ: Anne Holt med Twitter-tirade mot begavede barn

Ble konkludert som begavet

Adferden til «Morten» forverret seg utover det første skoleåret og han ble aggressiv overfor lærerne og medelevene. Foreldrene fikk en dag et brev fra skolen hvor det stod følgende;

«Vi må stort sett bære «Morten» ut av klasserommet flere ganger hver dag, så han kan sitte på et rom og roe seg sammen med en assistent».

De ble innkalt til et møte med skolen.

Barne- og ungdoms-psykiatrisk avdeling(BUPA) gjorde en utredning av «Morten», og konkluderte med at hans adferd kunne grunne i manglende utfordringer på grunn av høy begavelse.

Skolen tok ikke utredningen på alvor og forelderene fikk beskjed om at det ikke var på tale med tilrettelagt undervisning på et høyere nivå, før atferdsproblemene var løst.

LES OGSÅ: Dag Emmanuel (12) er for smart for skolesystemet

Nektet å avholde møte

Skolen mente at konklusjonen til BUPA ikke kunne settes i sammenheng med «Morten»s oppførsel på skolen. De innkalte til nok et møte hvor temaet var; hvordan få bukt på «Morten»s atferdsproblemer.

Foreldrene «Hansen» skulle i møte med fire personer fra skoleledelsen, to av «Morten»s lærere og én assistent.

«Hansen» ønsket å ha med en tredjepart i det kommende møtet, og ringte Bjørn Fredriksen fra støtteforeningen for foreldre med begavede barn, Lykkelige Barn.

Skolen nektet avholde møtet med Fredriksen tilstede, til tross for at det i forvaltningsloven står at man rett til å ha med seg en tredjeperson etter eget ønske i alle møter med representanter for det offentlige.

Er du, eller kjenner du noen som er i en lignende situasjon? Ta kontakt.

LES OGSÅ: Foreldre raser etter ulovlig skriv om leksehjelp

Resultatløst

«Hansen» kontaktet fylkesmannen som ga dem beskjed om å insistere på at en tredjepart skulle kunne delta i møtet. Han ba dem også kontakte ham igjen hvis skolen fremdeles nektet.

Foreldrene og Bjørn Fredriksen møtte opp til avtalen med skolen, men rektor nektet å gjennomføre møtet. Fylkesmannen ble nok en gang kontaktet, som resulterte i at rektor avholdt møtet med motvillighet.

Familien «Hansen» hadde i forkant av møtet sendt ut en kopi av noen kapitler i en bok om begavede barn til alle som skulle delta.

Den eneste som hadde lest skrivet var assistenten, og innholdet ble derfor ikke diskutert.

«Morten»s lærer fortsette å argumentere med at foreldrene hadde lært ham for mye før skolepliktig alder, og møtet ble resultatløst.

Assistenten sluttet like etterpå, fordi hun ikke skal ha orket å jobbe på skolen.

LES OGSÅ: Tore Vamraak fullførte videregående som 15-åring – slik har han det i dag

Ut og inn av skolen

Kommunen familien «Hansen» bor i er en liten kommune med få jobbtilbud. Derfor var det vanskelig for familien å flytte slik at «Morten» kunne bytte skole.

Saken rullet og gikk i flere år, og «Morten» var ut og inn av skolen. Han ble mer og mer aggressiv og ulykkelig. Situasjonen ble så håpløs og katastrofal for «Morten» og familien at moren i lange perioder var sykemeldt.

Saken endte hos fylkesmannen og i 2012, fem år etter sakens opprinnelse, ble rektor og guttens lærer fjernet fra skolen.

«Morten» går i dag i femteklasse og en ny rektor og lærer har gitt et lite håp om bedring, men ifølge BUPA er «Morten» en lang prosess unna å kunne fungere normalt etter flere år med voldsomme traumer.

Er du, eller kjenner du noen som er i en lignende situasjon? Ta kontakt.

Den gjeldende skolen er kjent med at TV 2 omtaler saken.