PRESISERER TALLMATERIALE: Nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2. (Foto: Håvard Solem/TV 2)
PRESISERER TALLMATERIALE: Nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2. (Foto: Håvard Solem/TV 2)

TV 2 presiserer funn fra sykehjemsundersøkelsen

TV 2 mener tallene fra sykehjemsundersøkelsen burde vært mer nyansert.

I en serie reportasjer har TV 2 satt søkelyset på situasjonen ved norske sykehjem. Grunnlaget er en undersøkelse TV 2 har gjennomført blant sykehjemsansatte.

Funnene er presentert på en slik måte at det går fram at to tredeler av de ansatte ved sykehjemmene mener behandlingen er uverdig.

TV 2 presiserer at de som mener behandlingen på egen arbeidsplass er uverdig, er en av fem.

Dette tallet skulle vært med i reportasjen, og TV 2 beklager at framstillingen ble for lite nyansert.

Nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther sier presentasjonen kunne vært tydeligere og bedre.

– I den første saken burde vi fortalt at hvis du fjerner den delen av de spurte som svarer at det «i noen grad» er uverdighet, faller tallet til en tredjedel. Det blir altså halvert. Men det er fortsatt et høyt tall. Og så burde vi vært tydelige på at når vi spør om den enkeltes eget sykehjem, faller det videre til en femtedel, sier Årsæther.

– Alle våre tall stemmer godt overens med andre undersøkelser på samme område. Tallene våre er altså riktige, men vi kunne vært mer nyanserte i presentasjonen, sier han.

BAKGRUNN: TV 2s sykehjemsavsløring: Slik jobbet vi