Av Mari Hvattum og Ida Falch-Olsen

– Det narkotiske stoffet LSD bør igjen bli en del av medisinsk behandling i Norge, mener den norske forskeren Pål-Ørjan Johansen. Han har studert bruken av stoffet som kan gi sterke hallusinasjoner.

Johansen vil gjerne bidra til å løse et alvorlig samfunnsproblem, og derfor vil han starte en klinikk for å kurere alkoholisme med LSD.

– Alkoholisme er en kronisk og progressiv lidelse som ofte er veldig krevende å behandle. Det er veldig mange får ikke hjelp av dagens behandlingstilbud, sier Johansen til TV 2.

Nå vil han starte en privat behandlingsklinikk i Oslo, der han vil bruke LSD som en del av behandlingen for å hjelpe pasienter ut av alkoholavhengighet.

– Vi skal bruke LSD i noen tilfeller sammen med andre medikamenter. Vi vil også gi samtalebehandling.

LES OGSÅ: Forskere mener LSD kan behandle alkoholisme

Forskning fra 60-tallet

Sammen med kona Teri Krebs har Johansen i flere år forsket på påvirkningen av LSD ved Harvard og NTNU.

De har studert all forskning som ble gjort på 1960-tallet, og har funnet flere rapporter som er gode nok til å møte kravene til moderne forskning. Samtlige rapporter viste at LSD hadde positiv effekt, forklarer Johansen.

VIL KURERE RUSMISBRUK: Den norske forskeren Pål-Ørjan Johansen ønsker å starte en rusklinkk i Oslo hvor LSD blir brukt som en del av behandligen. (Foto: Sverre Saabye / TV 2)
– De viste entydig at en enkelt dose med LSD gitt i en behandlingssammenheng hadde en effekt på totalavhold, reduserte faren for tilbakefall, og førte til økt selvkontroll som vedvarte i seks måneder eller mer, forteller han.

I det siste året har forskerne jobbet med å kontrollere om det kan være noen farer forbundet med bruken av LSD.

De har gjennomgått rusforskning fra USA der 22.000 personer svarer at de har brukt LSD eller andre psykedeliske stoffer én eller flere ganger. Johansen forklarer at de ikke kan finne høyere grad av psykiske lidelser hos dem. Derfor mener han det nå er på høy tid at medisinen igjen tar i bruk LSD i medisinsk sammenheng.

Johansen presiserer at behandlingen vil foregå ved at pasienten får LSD i et rolig rom med en psykolog til stede. I LSD-påvirket tilstand skal pasienten bli hjulpet til å reflektere over sitt eget alkoholmisbruk, og dermed få en ny forståelse for sin situasjon og dermed få økt motivasjon for å få slutt på alkoholmisbruket.

LES OGSÅ:Rekordforbruk av alkohol i Norge

– Åndelig opplevelse

Johansen forteller at de som har prøvd LSD sier at det er noe av det mest åndelige, og personlig meningsfulle de har opplevd i hele sitt liv.

– De sier at det kan føre til at man ser sine problemer klarere, og at man føler seg nærere andre mennesker, og får en større forståelse av seg selv.

Han presiserer at bruken av LSD ikke er uten risiko for blant annet angst under behandlingen. Likevel mener han at fordelene veier opp for de eventuelle utfordringene.

– Jeg sier ikke at dette er uten risiko, men det er viktig å skille mellom ruspolitikk og medisinsk behandling. Risikoen er akseptabel målt mot effekten dette kan ha i en medisinsk sammenheng.

Hvor klinikken skal ligge, og når den skal starte, er fortsatt ukjent. Han er avhengig av at Legemiddelverket godkjenner at klinikken tar i bruk det psykedeliske stoffet til medisinsk behandling.

Han mener de ikke bør nekte ham, med den nye forskningen han nå presenterer. Men han regner med at det kan ta tid før det offentlige er klare til å finansiere behandlingen.

Derfor må alkoholikere som ønsker å prøve Johansen metode, være klare til å betale for det selv.

LES OGSÅ: Kvinner utvikler rusproblemer raskere enn menn

Skeptisk til ideen

Helge Waal ved Universitetet i Oslo er professor i psykiatri og har rusavhengighet som fagfelt. Han mener forslaget om starte en klinikk i Oslo som bruker LSD som en del av behandlingen er lite realistisk.

SKEPTISK: Professor Helge Waal ved UiO mener Johansens arbeid er interessant, men har likevel liten tro på at LSD kan kurere rusmiddelbruk. (Foto: Sverre Saabye / TV 2)

– Bruk av medikamenter krever tillatelse fra Statens legemiddelverk og godkjenning fra Helsedirektoratet, i dette tilfellet. Dessuten må det forankres i et sykehus, sier Waal til TV 2.

Dette fordi tilbudet må finansieres og dermed må det ha en driftsavtale.

– Det er såpass kostbart å drive behandling at det er vanskelig å tenke seg at pasienten skal betale alt selv, sier Waal.

Han ser at Johansen og Krebs at har gjort en verdifull kunnskapsinnsamling som er verdt å se nærmere på, og at det er åpenbart at dette har gitt dem stor tro på ideen. Selv er han imidlertid langt fra overbevist om at LSD kan bidra til å løse rusavhengighet.

– Rusmiddelbruk er en sammensatt atferd, det pleier å henge sammen med veldig mange erfaringer og sider i livet, og de forandres ikke så enkelt.

Han forteller at man en gang trodde at LSD kunne gi en ny innsikt, og at man dermed skulle skjønne hvorfor man handlet slik man gjorde, og at man så skulle forandre seg.

– Så enkelt var det ikke, i hvert fall ut ifra det jeg har lest av erfaringer.