Denne stjernen ser ut til å være eldre enn universet. (Foto: NASA)
Denne stjernen ser ut til å være eldre enn universet. (Foto: NASA)

Er denne stjernen eldre enn universet?

I vår egen galakse finnes det en stjerne som skaper hodebry for astronomene. Den er alt for gammel.

Stjernen med nummeret HD 140283 er 190,1 lysår unna jorden.

Reiser du med samme fart som lyset bruker du altså vel 190 år på å nå frem. I astronomisk målestokk er ikke det det langt, stjernen hører til vår egen galakse Melkeveien.

Astronomene har fulgt med stjernen i over 100 år. Den skiller seg nemlig ut ved at den ikke holder seg på samme plass på himmelen.

Stjernen flytter seg med en fart på 1,3 millioner kilometer i timen. I løpet av 1500 år beveger den seg en avstand som tilsvarer fullmånen tvers over, på tross av at den er mange lysår unna.

Men det er heller ikke dette som gjør HD 140283 helt spesiell. Det er alderen.

Metusalem

Du kan se stjernen med en vanlig kikkert. Den ligger ved stjernebildet vekten, i området som er ringet inn. (Foto: Wikipedia)
Du kan se stjernen med en vanlig kikkert. Den ligger ved stjernebildet vekten, i området som er ringet inn. (Foto: Wikipedia)
Når avstanden til en stjerne er kjent, er det mulig å bruke lysstyrken til å beregne alderen til den. Resultatet forbløffet astronomene

I 2000 ble alderen på stjernen anslått til 16 milliarder år.

HD 140283, som fikk navnet Metusalem, er altså eldre enn universet. Det ble til med et stort smell 13,8 for 13,8 milliarder år siden.

– Enten så er den kunnskapen vi har om universet feil, stjernefysikken feil, eller så har vi beregnet feil avstand til stjernen, forteller Howard Bond ved Penn State Unviersity til NASA. Så vi bestemte oss for å sjekke avstanden en gang til.

Umulig

Hubble-teleskopet ble skutt opp i 1990. Det går i bane 600 kilometer over oss, og siden det slipper å
Hubble-teleskopet ble skutt opp i 1990. Det går i bane 600 kilometer over oss, og siden det slipper å
Det at stjernen beveger seg så raskt gjør at astronomene nå har klart å beregne avstanden til den veldig nøyaktig. Hubble-teleskopet som svever rundt jorden har tatt nye bilder. Bilder tatt med bare noen timers mellomrom er nok til å gjøre presise vinklemålinger.

De nye målingene viste at stjernen er mellom 14 og 15 milliarder år gammel. Altså fortsatt eldre enn universet.

Men undersøkelser av forholdet mellom oksygen og jern i stjernen gjorde at alderen ble justert til 14,5 milliarder år, med en feilmargin på pluss minus 800 millioner år.

Det er fortsatt helt på grensen av hva som er mulig, stjernen kan ikke ha blitt til før universet.

Astronomene fortsetter nå arbeidet med å finne forklaringen, eventuelt justere ned alderen ytterligere. Uansett er Metusalem det eldste objektet vi kjenner til.

Rød kjempe

Metusalem var Noas farfar, og ble i følge bibelen 969 år gammel

Metusalem er nå i ferd med å utvikle seg til en rød kjempestjerne, den nest siste fasen i livet til stjerner som vår egen sol.

Til slutt skrumper den sammen til en hvit dvergstjerne.

Astronomene tror Metusalem ble til i en dverg-galakse, som kolliderte og smeltet sammen med vår galakse melkeveien for 12 milliarder år siden.

Det er denne kollisjonen som gjør at stjernen beveger seg så raskt.