NASAs Trace satellitt klarer å
NASAs Trace satellitt klarer å "se" magnetfeltet til solen. (Foto: NASA Trace)

Nå skjer det noe merkelig på solen

Nordpolen og sørpolen på solen er i ferd med å bytte plass.

Av Ronald Toppe

Solen er en diger magnet. Akkurat som jorden har den en nordpol og en sørpol.

Jorden har både geografiske poler; punktene kloden roterer rundt - og magnetiske poler.

Flytter på seg

De magnetiske polene på jorden er i nærheten av de geografiske, men flytter på seg.

Norpolen lå lenge nede i Canada. Nå er den på vei nordover med en fart på rundt 55 kilometer i året, og ligger ute i havet vest for Ellesmere Island.

Slik har jordens magnetiske nordpol flyttet på seg. Den geografiske nordpolen er i spissen av trekanten. (Foto: Wikipedia)
Slik har jordens magnetiske nordpol flyttet på seg. Den geografiske nordpolen er i spissen av trekanten. (Foto: Wikipedia)
Her kan du se hvor den magnetiske nordpolen er akkurat nå

Med sånn 200-300.000 års mellomrom bytter polene våre plass.

Solmaksimum

Også polene til solen bytter plass, og der skjer det akkurat nå.

– Det ser ut til at magnetfeltet har snudd seg helt om bare tre fire månedersier solfysikeren Todd Hoeksema ved Stanford University til NASA.

Endringen kommer til å merkes i hele solsystemet, men det er ikke noe dramatikk i det som skjer på solen nå.

Aktiviteten på solen går i bølger. I starten av en solsyklus er overflaten jevn og fin. Så dukker det opp mørke flekker.

De øker i antall, og når maksimum etter rundt fem år - før det blir færre av dem igjen. En hel syklus, fra maksimum til maksimum, tar omkring elleve år.

Solen er som en stor magnet.  (Foto: NASA)
Solen er som en stor magnet. (Foto: NASA)

Hver gang solaktiviteten er på topp, slik den er nå, bytter polene plass.

Les: Se en solflekk bli til

Bytter plass

De siste fem årene har magnetfeltet til solen blitt stadig svakere. Nå er det i ferd med å bli helt borte, polene bytter plass, og så blir det gradvis sterkere igjen.

– Nordpolen har allerede snudd, sier Phil Scherrer, også han solforsker ved Stanford. Sørpolen er i full gang med å følge etter, og når den har snudd er vi i gang med den andre halvdelen av solsyklusen.

Når solens nord- og sørpol bytter plass krøller magnetfeltet seg som en blomst. (Foto: NASA)
Når solens nord- og sørpol bytter plass krøller magnetfeltet seg som en blomst. (Foto: NASA)

Enormt

Magnetfeltet til solen er enormt, og brer seg langt ut i rommet. Langt utenfor banen til de ytterste planetene.

Magnetfeltet fanger opp og beskytter jorden mot kosmiske stråler. Nå som polene på solen bytter plass forsvinner heldigvis ikke magnetfeltet.

Det "krøller" seg, noe som gjør at det fanger opp den skadelige strålingen enda mer effektivt.

Les også: Solen har ikke vært slappere på 200 år