VMan-P734951
VMan-P734951

Bilistene får hele veiregningen

Norske bilister får i snitt 94 prosent av regningen for nye, bomfinansierte veier.

Av Kristoffer Thoner

Regjeringen har lagt vekt på at veibyggingen i Norge skal være et spleiselag mellom staten og bilistene. Men en gjennomgang av alle rødgrønne bompengeprosjekter, viser at bilistene tvinges til å ta nesten hele veiregningen.

– Det er en bløff å kalle det et spleiselag, fastslår Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.

94 prosent

Siden 2005 har regjeringen satt i gang bompengeprosjekter til nesten 180 milliarder kroner (om lag 178 milliarder kroner).

Av disse har bilistene betalt 120 milliarder kroner i bompenger som er brukt til å bygge selve veien.

N-BOMSPLEISELAG-020813-KRT-002100

Men det stopper ikke der. For noen må også betale lånerenter og innkrevingskostnader. Bilistene betaler nemlig bompenger for å dekke innkrevingen av bompenger. Det har gitt bilistene en ekstra bompengeregning på 47 milliarder.

Det betyr at bilistene har betalt hele 167 milliarder kroner i bompenger – eller hele 94 prosent av det veiene faktisk skulle koste.

– 94 prosent av det veien kostet å bygge, skal bilistene betale i bompenger for å få realisert veiprosjektet. Det betyr at regjeringen har fraskrevet seg ansvaret for å bygge vei i Norge. Det er bilistene som betaler hele regningen, sier Hoksrud til TV 2.

Betaler mer enn byggekostnaden

Og 94 prosent er bare et gjennomsnitt. For i mange prosjekter over hele landet har bilistene til og med betalt mer enn det veiene skulle koste.

Som langs E18 i Vestfold, der bilistene har betalt en og en halv gang mer enn det kostet å bygge strekningen fra Langåker til Bommestad. Eller som for riksvei 19 i samme fylke, der bilistene har betalt dobbelt så mye som byggekostnaden.

Andre strekninger der bilistene har betalt mer enn byggekostnaden er E39 fra Astad til Knutset (141 prosent bompengeandel) og E18 fra Gulli til Langåker (114 prosent). For fergeavløsningsprosjektene Ryfast og Rogfast er den reelle andelen henholdsvis 191 prosent og 145 prosent av byggekostnaden.

Les også:Leif må betale 40.000 for å komme seg på jobb

Se hele innslaget fra TV 2 Nyhetene:

Kunne ikke kommentere

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) hadde ikke anledning til å kommentere saken fredag. Men tidligere i år innrømmet statsminister Jens Stoltenberg (Ap) at det finnes grenser for hvor mye bompenger det er rimelig å kreve.

– Ja, det gjør det. Derfor er det slik at staten sier bare ja til bompenger når det kommer lokale ønsker om det, sa Stoltenberg i et intervju med TV 2 Nyhetene 12. april.

Beregningene baserer seg på en gjennomgang av stortingsproposisjonene til hvert enkelt bompengeprosjekt.