Av Asbjørn Leirvåg

Ordningen er fullt lovlig, og Fellesforbundet frykter at flere norske sjøfolk vil bli arbeidsløse.

– Norske sjøfolk som har hatt sitt virke til sjøs i årtier, kastes på land på grunn av at de får tak i billige utenlandske sjøfolk, sier formann Leif Vervik i Fellesforbundet for sjøfolk.

Da Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) ble opprettet, fikk rederiene lov til å ansette utenlandsk mannskap på hjemlandets lønnsvilkår.

Norske sjøfolk skulle skjermes fra dette ved at NIS-skip fikk forbud mot å seile mellom norske havner.

Norske sjøfolk som har hatt sitt virke til sjøs i årtier, kastes på land på grunn av at de får tak i billige utenlandske sjøfolk

En dispensasjonsordning har imidlertid ført til at 31 norske NIS-skip helt lovlig seiler med lavtlønnet utenlandsk mannskap langs norskekysten.

Filippinske matroser tjener 1000-1500 dollar per måned – rundt 6000 norske kroner.

– De som snakker høyest om det, er jo med på å innføre sosial dumping når det gjelder sjøfolk. De tillater at billige utlendinger får lov å seile på norskekysten. Over hele verden er det tatt vare på egne sjøfolk, men ikke i Norge, mener Vervik.

Se reportasjen fra 18.30-nyhetene fra TV 2:

Krever endring

Vervik får støtte av Fremskrittspartiets Harald T. Nesvik, som mener regjeringen har vært tafatt i dette spørsmålet.

– Tiden er inne for å lovfeste en fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk. Dessverre var det kun Fremskrittspartiet som stod for dette så sent som juni i år, men da stemte alle de andre partiene på Stortinget mot dette.

For å hindre at norske jobber forsvinner til utlandet, vil Nesvik utvide dagens nettolønnsordning til også å omfatte NIS-registrerte skip.

Nettolønnsordningen innebærer at rederiene mottar refusjon tilsvarende summen av innbetalt inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for mannskap innenfor ordningen.

LES OGSÅ: – John Fredriksen er unasjonalistisk

Flere skip

Kravet er at skipene ikke konkurrer mot den øvrige norske skipsflåten som er registrert i NOR-registeret. Derfor er flesteparten av dispensasjonene gitt til tankskip som frakter kjemikalier og gass mellom norske havner.

Regjeringen ser ingen grunn til å stramme inn ordningen.

– Det som er viktig er at det er strenge krav til dispensasjoner, og at partene i arbeidslivet blir hørt under søknaden. Vi vurderer å se på allmenngjøring av tariffavtaler innenfor dette området, men det er ikke konkludert enda, sier Else-May Botten (Ap), som er medlem i næringskomiteen på Stortinget.

Etter mange års nedgang, er det det siste året blitt flere skip i NIS. I dag er 537 skip registrert med en norsk hjemmehavn.

LES OGSÅ: Går på grunn fordi mannskapet sovner

Kan bli endret

Rederiforbundet har i flere år arbeidet for å myke opp fartsbegrensningene i NIS. De hevder NIS-skip diskrimineres gjennom forbudet mot å seile i eget farvann.

Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten skriver i en epost til TV 2 at partiet vil la et ekspertutvalg utrede saken:

«Hvis utvalgets arbeid viser at Høyres mål om flere norske sjøfolk på flere norske skip ikke vil la seg realisere gjennom å oppheve fartsområdebegrensningene kombinert med at det stilles betingelser om norsk mannskap, vil Høyre lytte til dette. For Høyre står målet om å sikre norsk maritim kompetanse og kapital fast. Høyre avventer anbefalingene som vil komme fra ekspertutvalget.»