FRYKTER VARSLING: Mange kvinner som lever på flukt fra menn er redde for at drosjesjåfører skal gi beskjed om hvor de befinner seg.  (Foto: Jan Kåre Gåsemyr, TV 2)
FRYKTER VARSLING: Mange kvinner som lever på flukt fra menn er redde for at drosjesjåfører skal gi beskjed om hvor de befinner seg. (Foto: Jan Kåre Gåsemyr, TV 2)

Drapstruede kvinner frykter drosjesjåfører

Taxisjåfører tyster på drapstruede og voldsutsatte minoritetskvinner som lever på hemmelige adresser. Et alvorlig problem ifølge krisesentre over hele landet.

Av Haakon E.H. Eliassen

Hundrevis av kvinner med etnisk utenlandsk opprinnelse er i dag på flukt fra voldelig ektemenn og familie, og lever med drapstrusler hengende over seg. Mange lever på hemmelig adresse og frykter å bli gjenkjent av drosjesjåfører.

– Det var en sak for ikke så lenge siden hvor vi måtte flytte en kvinne og hennes barn videre til et annet krisesenter fordi hun ble gjenkjent av en drosjesjåfør mens hun gikk til butikken rett ved siden av krisesenteret. Så det er farlig, presiserer Jeyla Rustamova, faglig ansvarlig for fremmedkulturelle ved Bergen krisesenter.

Rustamova forteller at kvinnen ble sjokkert da hun litt senere ble oppringt.

– Etter ti minutter fikk hun en SMS fra voldsutøveren om at nå var du observert i den og den gaten, så det er en jungeltelegraf, forklarer Rustamova.

– Kjempealvorlig

– Halvparten av de vi har samtaler med sier at de er redd at han kan drepe meg, forklarer Rustamova.

– Er dette reelt?

– Vi tar det kjempealvorlig.

SE VIDEO: Se saken om taxitystingen her

733205

Taxitysting et kjent fenomen ved krisesentre landet over. Det bekrefter også Krisesentersekretariatet.

Når TV 2 snakker med drosjesjåfører sier mange at de ikke har hørt om dette, men ingen tilbakeviser at det skjer.

Bergen krisesenter er avhengig av å benytte drosjer.

– Kvinner og sjåfører har ofte samme bakgrunn, de kommer fra samme miljø og de kommer fra lukkede miljøer, forklarer fungerende leder ved Bergen krisesenter, Helga Sekkingstad Hauge.

ET VELKJENT PROBLEM: Både faglig ansvarlig for fremmedkulturelle, Jeyla Rustamova (t.v.) og fungerende leder ved Bergen krisesenter, Helga Sekkingstad Hauge, kjenner til episoder i forbindelse med drosjesjåfører som tyster.

 (Foto: Jan Kåre Gåsemyr, TV 2)
ET VELKJENT PROBLEM: Både faglig ansvarlig for fremmedkulturelle, Jeyla Rustamova (t.v.) og fungerende leder ved Bergen krisesenter, Helga Sekkingstad Hauge, kjenner til episoder i forbindelse med drosjesjåfører som tyster. (Foto: Jan Kåre Gåsemyr, TV 2)

Hun sier at et problem kan være små barn som kjøres til skolen og som snakker fritt fram. Om taxisjåføren er uredelig, kan det få store konsekvenser.

Redd for å bli funnet

Minoritetskvinner som lever i skjul bekrefter overfor TV 2 at de unngår taxiholdeplasser – og mange unngår å ta drosje.

En ung kvinne som lever på flukt fra tvangsekteskap er en av dem som kjenner seg igjen i dette.

– Rett utenfor lå det en taxisentral, det var så vidt jeg turte å gå ut å røyke. Hvis noen i den taxien kjenner meg igjen så er foreldrene mine her med en gang, sier den unge kvinnen som bor på hemmelig adresse.

Ved Bergen krisesenter har 70 prosent av kvinnene etnisk utenlandsk opprinnelse, de fleste bor på hemmelig adresse med barn. De er flukt fra en ektemann med samme etniske bakgrunn.

– Velger omveier

– Vi hører veldig ofte fra kvinnene at de velger andre veier og følger en helt annen rute bare for å unngå taxiholdeplassene. Vi er bekymret for kvinners sikkerhet og vi er bekymret for barna som får skoleskyss og som plutselig kan begynne å snakke med en drosjesjåfør og fortelle noen om sin historie, forteller Helga Sekkingstad Hauge.

Det handler om ære som ofte er knyttet til menn med utenlandske opprinnelse og ære som er knyttet til kvinnen og forståelse av kvinnens seksualitet.

LES OGSÅ: Frykter for livet: Tvangsgifte rømmer til krisesentrene

– Det er ofte ikke kjernefamilien som utgjør den største faren, men det er miljøet. Og kvinnen vet ofte ikke hvor drapstruslene kommer fra eller hvem som kan utføre det, forklarer Rustamove.

– Vi ønsker kvinnelige norske drosjesjåfører og at drosjenæringen ser alvoret og tar tak i dette, sier Helga Sekkingstad Hauge.

Vil rydde opp

– Det er ikke bra i det hele tatt og det er en utfordring som næringen absolutt bør gripe fatt i, er første kommentar fra Jan Valeur, daglig leder i Bergen Taxi.

Valeur kjenner selv ikke til konkrete saker, men erkjenner samtidig at det er vanskelig å få vite om slike alvorlige hendelser.

MENER NÆRINGEN MÅ TA TAK: Jan Valeur, daglig leder i Bergen Taxi vil sette taxitysting på dagsorden. 

 (Foto: Jan Kåre Gåsemyr, TV 2)
MENER NÆRINGEN MÅ TA TAK: Jan Valeur, daglig leder i Bergen Taxi vil sette taxitysting på dagsorden. (Foto: Jan Kåre Gåsemyr, TV 2)

– Hva er viktig å gjøre for å rydde opp i dette?

– Dette handler om yrkesetikk og at man taushetsplikt også i vår næring, og så får man diskutere internt hvilke andre tiltak en også kan sett i gang, svarer Valeur.

– Hva vil du si om utfordringene når det gjelder å løse problemet?

– Det handler om religion, det handler om kultur og det er et spørsmål om hvor langt skal en næringsorganisasjon går inn i en slik problemstilling.

– Krisesentre ønsker seg en bedre ordning, er det mulig å få til?

– Ja, i et samarbeid med krisesentrene, så må dette komme ordentlig på dagsorden. Klart det, sier Valeur.