SJEKK: Syv måneder gamle William er til sjekk på Fyrstikktorget helsestasjon i Oslo. (Foto: TV 2)
SJEKK: Syv måneder gamle William er til sjekk på Fyrstikktorget helsestasjon i Oslo. (Foto: TV 2)

Ni av ti kommuner gir ikke forsvarlig helsekontroll til småbarn

Kommunene bryter loven når de ikke gir barn mellom 0 og 6 år de helsekontrollene de trenger.

Av Linn Marie Wiik

Hver kommune har en lovpålagt plikt til å tilby barn flere helsekontroller de første leveårene. Blant annet når barna er 6 måneder, 12 måneder og 2 år.

Cathrine Reiss Kvernes er på vei til kontroll med sin syv måneder gamle sønn William. Hun synes det er betryggende å dra på kontroll.

– Det er veldig viktig med et slikt tilbud, for da vet moren og faren at det går bra med minstemann eller minstejenta, sier Kvernes.

Må kontrolleres regelmessig

Unni Fadum Moen er teamleder på helsestasjonen på Fyrstikktorget på Helsfyr i Oslo. Hun sier at regelmessige kontroller er viktige.

– Hos barn skjer utviklingen så fort, at hvis du skal avdekke skjevutvikling, må de kontrolleres hyppig og regelmessig, sier hun.

I år gjennomfører Helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med helsestasjonene. Blant annet for å se om helsekontrollene gjennomføres så ofte som de skal. Men nesten alle kommuner de har undersøkt til nå, bryter loven.

I 9 av 10 kommuner får ikke barn forsvarlige helsekontroller.

SE VIDEO:

732964

– Alvorlig at loven ikke følges

Dette bekymrer pasientombud i Oslo og Akershus, Knut Fredrik Thorne.

TRENGER MIDLER: Unni Fadum Moen, teamleder på helsestasjonen på Fyrstikktorget på Helsfyr i Oslo. (Foto: TV 2)
TRENGER MIDLER: Unni Fadum Moen, teamleder på helsestasjonen på Fyrstikktorget på Helsfyr i Oslo. (Foto: TV 2)
– Her er det snakk om barn mellom 0 og 6 år. De kan ikke selv si ifra om hva som feiler dem. Vi har et system i Norge med nasjonale retningslinjer og et lovverk. Problemet er at kommunene ikke følger dette lovverket, sier han.

Thorne sier at når helsestasjonene svikter, sviktes også barna.

– Det arbeidet som gjøres på norske helsestasjoner er viktig. Det er der barn og deres sykdomsutvikling kan fanges opp tidlig. Problemet er også de barna som blir utsatt for omsorgssvikt. Uten regelmessige kontroller blir de ikke fulgt opp. Det er helt klart alvorlig at loven ikke følges, sier han.

– Trenger ekstra midler

Fyrstikktorget helsestasjon er ett av stedene Helsetilsynet mener har brutt loven.

– Vi har vært nødt til å prioritere bort noen av de kontrollene, sier Unni Fadum Moen.

Hun mener kommunen må bevilge mer penger til helsestasjonene, om de skal klare å følge opp alle.

– Vi trenger ekstra midler for å kunne tilby standardprogrammet til alle og fortsette å følge opp alle de som trenger ekstra kontroll, sier hun.