Vaksinering Pandemrix (Foto: TV 2/Scanpix)
Vaksinering Pandemrix (Foto: TV 2/Scanpix)

Forskere har påvist narkolepsi hos voksne etter svineinfluensavaksinen

Det åpner for at flere kan få erstatning etter å ha fått påvist narkolepsi etter å ha tatt Pandemrix-vaksinen.

Av Torbjørn Brandeggen

Tidligere har studier vist at barn og unge kan være mer utsatt for å utvikle narkolepsi – sovesyke – etter å ha fått svineinfluensavaksinen.

– Nye studier fra Sverige og Finland legger til grunn en økt risiko for utvikling av narkolepsi også i voksengruppen, som gjelder de som er over 20 år, sier Rolf Gunnar Jørstad, direktør i Norsk pasientskadeerstatning, til TV 2.

Hvor mange voksne som har opplevd den uheldige bivirkningen er derimot mer usikkert.

– Det er vanskelig for oss å ha noen formening om. Vi har så langt mottatt 17 søknader fra voksne som mener de har fått narkolepsi etter vaksinen, sier Jørstad.

LES OGSÅ: Vaksineskandalen som vil koste norske skattebetalere millioner

Rolf Gunnar Jørstad (Foto: TV 2)
Rolf Gunnar Jørstad (Foto: TV 2)

Skal vurdere alle saker på nytt

Forskningen fra våre naboland vil nå få konsekvenser for hvordan Norsk pasientskadeerstatning (NPE) vurderer saker om voksne.

– Vi har allerede gitt medhold til fire voksne som har fått narkolepsi etter vaksineringen med Pandemrix, forteller Jørstad.

Han legger til at flere kan ha rett til erstatning på dette grunnlaget. Åtte personer har fått avslag på erstatning.

– Med det materialet som nå foreligger vil vi se på nytt de sakene som er avslått, og også se på saker som vi har hatt liggende. Det er grunn til å tro at når vi har vurdert hver enkelt sak vil det bli gitt erstatning i flere av de 13 sakene, poengterer Jørstad.

LES OGSÅ: Ble syk etter vaksine – ikke trodd av myndighetene

Staten er ansvarlig

Jørstad ser det som helt naturlig at NPE nå ser på et antall saker på nytt i lys av ny nordisk kunnskap.

– Det er omfattende, komplisert og tidkrevende å skaffe oversikt over alle mulige bivirkninger av denne vaksinen. Fortsatt er det mye uklarhet rundt virkningene av vaksinen, sier han.

– Når det nå foreligger nye studier som konkluderer med at det er en overhyppighet av narkolepsi også hos voksne som er vaksinert med Pandemrix, er det naturlig at vi trekker denne kunnskapen inn i vår vurdering av disse sakene, sier Jørstad.

– NPE er ansvarlig for å vurdere statens erstatningsansvar på dette området, og vi kan ikke vente i flere år før vi ferdigbehandler sakene. Vi må ta utgangspunkt i kunnskapen vi har i dag. Vi mener det er riktig å la usikkerheten rundt virkningene av vaksinen komme erstatningssøkerne til gode, avslutter direktøren.

SE VIDEO om svineinfluensavaksine og erstatninger her!

725115

Har fått inn over 300 saker

Til nå har NPE fått inn 339 saker som gjelder svineinfluensavaksinen Pandemrix. 214 av disse sakene er ferdigbehandlet, og det er gitt avslag i 156 saker og medhold i 58 saker.

45 av medholdssakene gjelder barn og unge som har fått narkolepsi, og fire saker gjelder voksne som har fått narkolepsi. 11 saker er henlagt og 114 saker er fortsatt under behandling.

Det er foreløpig utbetalt totalt over 45,5 millioner kroner i erstatning.