FENGSELSTABBE: Silver Raducanu ble dømt til tre og et halvt års fengsel for menneskehandel, voldtekt av en mindreårig jente og grovt heleri. Så ble han sluppet fri, etter å ha skyldt på sykdom. (Foto: Robert Reinlund)
FENGSELSTABBE: Silver Raducanu ble dømt til tre og et halvt års fengsel for menneskehandel, voldtekt av en mindreårig jente og grovt heleri. Så ble han sluppet fri, etter å ha skyldt på sykdom. (Foto: Robert Reinlund)

Rumener bløffet seg ut av fengsel

Bergen fengsel slapp fri en rumener som var fengslet blant annet for voldtekt av en mindreårig jente. Fengselet sjekket aldri om sønnen hans faktisk var alvorlig syk.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av Haakon E.H. Eliassen

Rumeneren bløffet om at hans sønn var svært alvorlig syk. Dette sjekket aldri fengselet før de slapp ham ut.

I fjor sommer ble seks rumenere dømt til fengsel for menneskehandel med barn fra 13-17 år. I Bergen tingrett ble Silver Raducanu dømt til tre og et halvt års fengsel for menneskehandel, voldtekt av en mindreårig jente og grovt heleri.

I et intervju med TV 2 Nyhetene sto han den gang fram med ansikt og navn, og tilbakeviste alle påstandene.

– Jentene er mindreårige og lyver. Alt er en stor bløff, sa Silver Raducanu.

Retten trodde ikke på ham.

Slapp ut lenge før

Mannen skulle opprinnelig sone til 18. mai 2014. Men allerede 16. september 2012 ble han løslatt fra fengselet.

Dette lenge før han hadde sonet ferdig to-tredeler av straffen i mars 2013.

Se reportasje om den utrolige fengselstabben:

Det hele startet med at fengselet ble fortalt via advokaten til Raducano at sønnen hadde vært utsatt for en alvorlig ulykke og hadde små sjanser for å overleve. Faren måtte være til stede for å gi fullmakt til behandling av sin sønn.

Statsadvokaten avslørte bløffen

I et brev til Bergen fengsel sendt for få dager siden skriver Hordaland statsadvokatembeter at de sjekket med sykehuset og at «det er opplyst at gutten ikke ble innlagt til videre undersøkelser eller behandling og har heller ikke senere vært innlagt ved noen av avdelingene tilhørende Fylkessykehuset.»

Undersøkelsen, som advokaten til Raducanu forteller om til Bergen fengsel, «fant sted dagen etter at advokat NN kontaktet Bergen fengsel».

Bakgrunn: Menneskehandel i Norge

Sjekket ikke fakta

– En løslatelse så kort tid etter en domfellelse for så alvorlige forhold kunne med letthet vært unngått hvis fakta var sjekket, sier Gert Johan Kjelby, fungerende førstestatsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter.

Kjelby er rystet over saken som han mener sender uheldige signaler.

– Man får en avgjørelse som står i motstrid til det alvor vi mener ligger i saken, det alvoret domstolen har tillagt saken og det rokker også med folks rettsoppfatning, sier Kjelby.

- Dette gjort etter vår vurdering, sammen med advokaten i dette tilfellet og ut i fra den knappe tidsrammen vi hadde til rådighet, forklarer Eli Sjo, leder ved Bergen fengsel. (Foto: Robert Reinlund)

– Har ikke vært naiv

Bergen fengsel har i hele dag gått gjennom dokumenter og forsøkt å finne svar på hva som har skjedd.

– Noen vil mene at dere rett og slett har vært forferdelig naive?

– Jeg kan ikke si meg enig i den påstanden, som sagt så ble dette gjort etter vår vurdering, sammen med advokaten i dette tilfellet og ut ifra den knappe tidsrammen vi hadde til rådighet, forklarer Eli Sjo, leder ved Bergen fengsel til TV 2.

Les også: Dette er ikke menneskehandel - det er slik vi er oppdratt

Føler seg lurt

Sjo mener at dersom man ikke hadde reagert på bakgrunn av informasjonen som forelå, kunne mange stilt kritiske spørsmål om hvorfor mannen ikke fikk slippe ut dersom det viste seg at sønnen var alvorlig syk.

– Men skjønner du at folk kan reagerer på at man stoler på en kriminell som er dømt for grove forbrytelser og man stoler på et dokument fra sykehuset som skal bekrefte påstanden om sønnen – men at man samtidig ikke forstår noe av dette. Og på denne bakgrunnen lar mannen slippe ut av fengsel?

– Ja, jeg kan forstå at det stilles spørsmål ved det, svarer Sjo.

Hun lover at fengslet nå vil gjennomgå rutinene for å unngå at man blir lurt på samme måte flere ganger.

– Føler du deg lurt?

– Føler meg lurt, ja.

Ukjent for advokaten

Mannens advokat sier at han aldri forsto at dette kunne være en bløff.

– Min klient var meget opprørt og han virket oppriktig, sier advokaten til TV 2.

Han utelukker ikke at familien kan ha regissert en falsk historie, som heller ikke Raducanu har visst om.

Ifølge statsadvokatene i Hordaland har «Silver Raducanu på sitt hjemsted i Romania gitt uttrykk for at han har klart å lure Bergen fengsel og slik unndra seg soning. For de fornærmede i saken er det åpenbart en belastning at Silver Raducanu unndrar seg straff for de handlinger han har begått mot dem», skriver statsadvokatene i Hordaland i brevet til Bergen fengsel.

– Ler hjemme i Romania

– Jeg har hørt at han nå sitter og ler hjemme i Romania, sier konstituert statsadvokat Rudolf Christoffersen, som var aktor i saken da den gikk for retten våren 2012.

– Det sies at utenlandske kriminelle ler av det norske rettssystemet?

– Det forstår jeg og det oppleves nok også støtende for den alminnelige rettsfølelse her i Norge når folk opplever at de har brukt såpass mye ressurser og han blir løslatt for så alvorlige straffbare handlinger som han er dømt for. I tillegg så er jeg også bekymret for signalet dette sender til kriminelle miljøer i utlandet når man så enkelt kan klare å unndra seg straff som i dette tilfellet, avslutter Christoffersen.