Av Kristoffer Hovde Andersen

Sørøst i Sverige, i fylket Blekinge, har kommunene langs kysten tidligere rapportert om mystisk massedød av fisker og fugler.

Men nå har det også begynt å spre seg til hjortedyr, og kommuner ser en dramatisk økning i antall døde elger. Fylkesordføreren i Blekinge, Berit Andnor Bylund slår alarm og ber og hjelp fra den svenske regjeringen, for å løse massedødmysteriet, skriver DN.se.

Skremmende symptomer

I Blekinge län ble det i fjor funnet 80 døde elger som hadde dødd av sykdom. TIl sammenlikning innrapporteres det årlig et 30-talls elger som dør av sykdom i hele Sverige, ifølge avisen.

Ifølge villmarksekspert Lasse Le Carlsson, som har kommet tett på mange elg i området snubler elger rundt i skogholtene, og sliter med å holde balansen. Elgene er skabbete og tynne og ser helt apatiske ut.

– Jeg har sett spor av elger som har gått en plagsom død i møte. Dette er veldig alvorlig, sier Carlsson, som allerede tidlig på 2000-tallet slo alarm om omfattende fugledød i Blekinges skjærgård.

Ekspertene er også bekymret for reproduksjonen blant hjortedyrene, ettersom det fødes både færre og mer skrøplige kalver.

– Mangel på B-vitamin

En omfattende studie ved Universitetet i Stockholm viser at det ikke bare er Blekinge som er rammet. Den tidligere massedøden av fugl og fisk rundt om i vårt naboland, gjør at hjortedyr rammes i flere av kystfylkene i Sverige.

I høst håper forsker Lennart Balk og hans team at de kan sette i gang studien som bygger på en teori om at elg og hjort i kystfylkene rammes av mangel på tiamin, som er en B-vitamin-type helt nødvendig for forbrenningen av karbohydrater i kroppen. Hvorfor dyrene rammes av vitaminsvikten vet ikke forskerne ennå.

– Dette er det absolutt heteste sporet vi har når det gjelder massedøden som vi nå ser hos ytterligere en dyreart, pattedyrene. Til tross for at studien ennå ikke er publisert, så har vi god grunn til å si det vi sier, forteller Balk til avisen.

Nå håper Blekinge-fylket at den svenske regjeringen setter av penger til studien, slik at de kan finne ut hvorfor dyrene dør.

– Fugledøden har pågått i mange år, og nå skjer det høyere opp i næringskjeden, hvilket er et urovekkende signal, sier Markus Forslund som er avdelingssjef i fylkesstyret i Blekinge.