oecdKrompenTalerstol (Foto: OEDC)
oecdKrompenTalerstol (Foto: OEDC)

Kronprins Haakon: – There`s no quick fix

Kronprinsen tok for seg arbeidsløyse og sosiale ulikskapar under finanskrisa då han åpna årets OECD Forum i Paris tirsdag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av Sonja Skeistrand Sunde

Sentrale tema for konferansen er arbeidsløyse blant ungdom, sosiale ulikskapar etter finanskrisa og internasjonalt skattesamarbeid.

Norge har i år formannskapet for konferansen som har fått overskrifta «Its all about people: Jobs, Equality and Trust.»

– Arbeidsløyse kan skade folk sjølvtillit og kjensle av verdighet. Dei arbeidsledige treng vår støtte, sa kronprinsen under åpningstalen.

Åpningstalen til kronprinsen ser du øverst i bildevinduet.

– Samfunnet må jobbe hardt for å skaffe jobbar, og det fins ingen enkle løysinar, sa kronprinsen.

Forumet samlar over 1500 deltakerar frå heile verda.

Frå norsk side deltar statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Sigbjørn Johnsen, utanriksminister Espen Barth Eide og Gro Harlem Brundtland, i tillegg til kronprins Haakon.

Sigbjørn Johnsen er glad for at kronprinsen deltek på konferansen.

– Sentralt på dagsorden står dei sosiale konsekvensane av den internasjonale finanskrisa. 200 millionar menneske i verda er no arbeidslause. Kronprinsens Dignity-prosjekt er eit viktig bidrag i denne debatten, seier Johnsen.

Global Dignity-prosjektet blei etablert i 2006 av kronprins Haakon, den amerikanske fattigdomsbekjemparen John Hope Bryant og den finske filosofiprofessoren Pekka Himanen, og rettar søkelys mot retten alle har til å leve eit verdig liv.

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) er eit samarbeidsforum for 34 medlemsland der økonomiske og sosiale utviklingstrekk blir analysert og drøfta. Ministerrådet er OECDs øvste organ og møtast ein gong i året.

I tilknyting til Ministerrådsmøtet arrangerast også OECD Forum, som samlar deltakerar frå ulike organisasjonar, næringsliv, akademikarar og politikarar for å diskutere aktuelle politiske tema.

Det var dette forumet kronprinsen opnet i dag. Sjå programmet her.