Økokrim reduserte først utbyttet som er påstått unndratt, fra 2,6 milliarder kroner til 465 millioner. Nå er også påstanden om at Transocean-selskapet Arcade unndro en gevinst på 2,1 milliarder kroner fra beskatning, droppet, skriver Dagens Næringsliv.

LES OGSÅ: Økokrim mener Transocean har unndratt 10 milliarder

Rettssaken som består av til sammen fem delsaker, begynte i Oslo tingrett i desember i fjor og er ikke ferdig før i september. Opprinnelig mente Økokrim at Transocean, sammen med tre norske skatterådgivere, har holdt over 11 milliarder kroner unna beskatning ved å villede ligningsmyndighetene.

– Beløpene er uansett så store at reduksjonen neppe vil få betydning for straffutmålingen i særlig grad, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i Økokrim til avisen.

LES OGSÅ: Ny tiltale i skattesaken mot Transocean

Parallelt med straffesaken har Transocean flere tvister gående med skattemyndighetene i uavhengige sivile saker. Selskapet fikk i mars medhold i at kravet mot datterselskapet Arcade var ugyldig. Selv om staten har anket dommen, er denne sivilsaken grunnen til at Økokrim har droppet deler av tiltalen i straffesaken. (©NTB)