ET LIV PÅ RYGGEN: Mosken Bergh sliter med store ryggplager og kan ikke reise på ferie uten spesialseng og andre hjelpemidler. Hennes store drøm er å fly til London, men regelverket setter en stopper for det. (Foto: Privat)
ET LIV PÅ RYGGEN: Mosken Bergh sliter med store ryggplager og kan ikke reise på ferie uten spesialseng og andre hjelpemidler. Hennes store drøm er å fly til London, men regelverket setter en stopper for det. (Foto: Privat)

Nektes å fly fordi hun ikke kan sitte

Mosken Bergh (53) fra Bærum har i fem år kjempet for å få ligge slik når hun skal ut og fly. Les hvorfor flyselskapene sier nei.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av Eivind Pettersen

Mosken Bergh er sittehemmet. Dette betyr at hun ikke klarer å sitte i mer enn et par minutter av gangen grunnet store ryggsmerter.

Den tidligere skiløperen, padleren og juristen ligger for det meste i sengen uten mulighet til å kunne leve et normalt, oppreist liv.

– Fordi jeg ikke kan sitte, nekter flyselskapene meg å reise med fly, hevder Bergh overfor TV2.no.

Hun er leder for en internasjonal selvhjelpsgruppe for mennesker med kronisk smerte og nekter å gi opp kampen.

En menneskerett å fly?

Ifølge de sitteplagede er flyfart delvis unntatt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Nylig kunne TV 2 fortelle om multihandikappede Sunniva som opplevde store komplikasjoner da hun skulle ta rutefly fra Ålesund til Oslo.

KJEMPER: Mosken Bergh fra Bærum. (Foto: Privat)
– Hvis du blir syk og må fraktes liggende for å kunne fly, kan du få syketransport på båre. Hvis du skal reise med fly i forbindelse med jobb eller fritid, må du sitte, konstaterer Bergh.

Hun mener det er en selvfølge at personer med nedsatt funksjonsevne har lik rett til transport som alle andre.

– Å kunne reise med fly ansees som en grunnleggende menneskerettighet. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete uttalte på Luftfartstilsynets konferanse i 2008 at luftfarten lenge har vært et forbilde på universell utforming.

Jeg har i flere år ønsket å reise med fly fra Oslo til London

Fikk avslag

I en klagesak mellom Mosken Bergh og SAS, uttalte Luftfartstilsynet i desember 2008 at flyselskapene ikke har plikt til å frakte personer på båre fordi selskapene vil måtte ha flyet i hangar i flere dager både før og etter transport.

– Jeg har i flere år ønsket å reise med fly fra Oslo til London. Etter at de nye reglene ble vedtatt, bestilte jeg båretransport med SAS. Jeg ble likevel fortsatt nektet å fly med båre, og klaget SAS inn for Luftfartstilsynet, forteller Bergh.

I juli 2009 ble en flyvertinne om bord på denne SAS-maskinen alvorlig skadd da hun ble kastet i været under kraftig turbulens. (Foto: Pa Photos)

Kostbart

Luftfartstilsynet kom til at SAS ikke kan pålegges å befordre en passasjer som ikke kan sitte i flyets ordinære seter. Årsak: En slik befordring vil være svært kostbar, og i praksis ikke gjennomførbart for selskapet.

– Jeg ba om å få vite hvilken dokumentasjon Luftfartstilsynet bygget sin uttalelse på. Luftfartstilsynet uttalte at SAS kun kan pålegges å ha vanlige flyseter fordi selskapet ikke har teknisk godkjenning av Luftfartstilsynet til båretransport, sier Bergh.

LES OGSÅ: Nå får multihandikappede Sunniva (6) flytransport hjem

Nytt regelverk – likevel uavklart

I 2008 vedtok Samferdselsdepartementet et nytt regelverk som forbyr flyselskaper å nekte passasjerer å reise på grunnlag av redusert mobilitet og funksjonshemning.

Departementet uttalte at problemene knyttet til sittehemmede ikke er blitt diskutert. Departementet ba Luftfartstilsynet om å utrede spørsmålet.

I 2009 fikk Bergh et brev hvor det blant annet sto: «Samferdselsdepartementet tar til etterretning at det i dag ikke er juridisk grunnlag for å kunne kreve at et flyselskap skal frakte passasjerer på båre. På bakgrunn av uklarhet i regelverket når det gjelder eventuelle rettigheter for passasjerer med sitteproblemer, ber Samferdselsdepartementet om at Luftfartstilsynet følger opp dette spørsmålet overfor EU-kommisjonen.»

– Har ikke blitt prioritert

– Hvordan skal sitteplagede forholde seg når de skal fly i 2013?

– Luftfartstilsynet tok opp saken med Kommisjonen allerede tilbake i 2008 som følge av henvendelser fra passasjerer. Saken har imidlertid ikke blitt særskilt tatt opp av Kommisjonen i etterkant. Luftfartstilsynet tolker dette dithen at Kommisjonen ikke har ønsket å gå inn i denne typen problemstillinger, og at andre spørsmål har blitt prioritert, sier Marit Kvarum, senior kommunikasjonsrådgiver i Luftfartstilsynet til TV2.no.

Hun opplyser at det høsten 2011 og våren 2012 ble utarbeidet retningslinjer i tilknytning til «PRM-forordningen» (Personer med redusert mobilitet).

– Gjennom dette arbeidet er det gjort en del andre avklaringer knyttet til personer med redusert mobilitet, sier Kvarum.

Luftfartstilsynet viser til disse retningslinjene - klikk her!