TV 2 har fått avgradert PST budsjettet. Det har vært umulig å finne ut hva som skjuler seg bak tallene ¿ frem til nå
TV 2 har fått avgradert PST budsjettet. Det har vært umulig å finne ut hva som skjuler seg bak tallene ¿ frem til nå

Dette bruker PST på å beskytte oss

Disse tallene har vært en statshemmelighet. Frem til nå.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ansvaret for å «forebygge, avdekke og etterforske angrep mot demokratiet, norske borgere og vitale samfunnsinteresser». Intet mindre.

Men hvor godt rustet er sikkerhetstjenesten egentlig?

I over tre år har TV 2 mange ganger bedt om innsyn i PSTs økonomi, og fått avslag. Men vi har fått forsikringer om at behovene er dekket:

– Det er viktig at PST er godt rustet til å ivareta sine oppgaver, og siden 2005 har regjeringen styrket PSTs budsjetter med 140 millioner – nær 60 prosent, sa justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) under en pressekonferanse i 2011.

PST har for få ressurser til å klare å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. (sagt av flere ansatte i PST til 22. juli-kommisjonen, omtalt i Gjørvrapporten)

I en pressemelding fra Justisdepartementet samme år het det at PST var styrket budsjettmessig «for å ivareta større omfang og kompleksitet på oppdrag, knyttet til blant annet arbeidet med kontraterror».

Det har vært umulig å finne ut hva som skjuler seg bak tallene – frem til i dag.

2012-budsjettet tilsvarer én ukes bistandsmidler

PST-sjef Benedicte Bjørnland har nå avgradert opplysningene vi har bedt om, og som har vært nærmest en statshemmelighet.

– Åpenhet om rammebetingelser og utfordringer bidrar til en god debatt om PST og hva slags sikkerhetstjeneste man ønsker å ha i fremtiden, sier PST-sjefen til TV 2.

PST brukte i fjor 525 millioner kroner. For den summen får man et halvt F-35 kampfly, og hvis man sammenligner med det ordinære politiet tilsvarer det årsbudsjettet til Rogaland politidistrikt.

SE DE AVGRADERTE OPPLYSNINGENE: Slik bruker PST pengene

TV 2 AVSLØRER PENGEBRUKEN TIL PST: Les mer ved å trykke på linken over. (Foto: TV 2)
TV 2 AVSLØRER PENGEBRUKEN TIL PST: Les mer ved å trykke på linken over. (Foto: TV 2)

PSTs pengebruk i 2012 tilsvarer det Norge gir bort i bistand på en knapp uke.

PST-ledelsen opplever at tjenestens økonomiske handlingsrom er redusert de senere årene. (Gjørv-rapporten)

– Trusselbildet har utviklet seg negativt. Og derfor er det også behov for å styrke PST, og satse på PST i årene som kommer. Det som er vårt tyngste arbeidsområde, er kontraterrorområdet. Det har høyeste prioritet, sier PST-sjefen.

– Når terrorhandlingen først har skjedd, er det for sent, sier hun.

Til kontraterror: Like mye som 1 kilometer motorvei

LES OGSÅ: Stortinget uvitende om PSTs pengebruk

Av de 525 millionene i PSTs 2012-budsjett gikk 34 prosent til den avdelingen som leter etter terrorister, ekstremister og andre trusler. Det er den største enkeltposten.

PST opererer med en betydelig grad av usikkerhet for ikke å fange opp nye trusler, som følge av tjenestens ressurssituasjon og måten arbeidsprosessene er organisert på. Hvis ingenting endres, vil graden av usikkerhet øke som resultat av utviklingen i trusselbildet. (PSTs evalueringsrapport etter 22. juli)

Men av disse pengene gikk bare 91 millioner til kontraterror. Det er omtrent det samme som det koster å bygge en kilometer firefelts vei i Norge.

Og det er en tredjedel av hva den svenske Säkerhetspolisen brukte på kontraterror.

Kontraterror er ulike forebyggende tiltak for å forhindre terror; gjennom etterretning og å stoppe handlinger med etterforskning og rettsforfølgning. I Norge er ansvaret for kontraterror tillagt PST.

KLIKK HER FOR INTERAKTIV GRAFIKK: Slik bruker PST pengene

– Samfunnet bærer risikoen

Tore Risberget, som er sjef for operativ avdeling, forteller at de gjør harde prioriteringer hver dag.

Han vet hvor han trenger økte ressurser:

– Mere mannskap, mere ressurser inn i både kontraterrorvirksomheten og kontraetterretningsvirksomheten, og sørge for at vi er mer på den sikre siden, sier Risberget til TV 2.

– Hvem bærer risikoen?

– Til slutt så er jo det samfunnet. Men det er jo vi som beskriver denne risikoen, og i en dialog med Justisdepartementet forsøker at denne risikoen skal være så lav som mulig. Men til syvende og sist er det samfunnet som bærer risikoen, sier sjefen for PSTs operative avdeling.

LES MER: PSTs kontraterror-sjef: – Vi må tyne mannskapene våre