Fra den internasjonale romstasjonen ISS 400 kilometer over bakken er det lett å se at atmosfæren bare er et tynt lag rundt kloden. Nå er innholdet av CO2 i den høyere enn noen gang de siste 800.000 årene. (Foto: Chris Hardfield ISS / keelingcurve.ucsd.edu)
Fra den internasjonale romstasjonen ISS 400 kilometer over bakken er det lett å se at atmosfæren bare er et tynt lag rundt kloden. Nå er innholdet av CO2 i den høyere enn noen gang de siste 800.000 årene. (Foto: Chris Hardfield ISS / keelingcurve.ucsd.edu)

Vi har satt en skummel CO2-rekord

For første gang i menneskehetens historie er det over 400 ppm CO2 i atmosfæren.

Luften vi puster består av 78 prosent nitrogen og 21 prosent oksygen. Den siste lille prosenten opp til 100 er andre gasser. Livsviktig CO2 er en av dem, 0,0399 prosent for å være nøyaktig. Ikke mye altså, men CO2 er livsviktig for oss. Sammen med metangass og vanndamp bremser CO2 varmestålingen fra kloden vår og ut i rommet igjen. Hadde det ikke vært for disse «drivhusgassene» ville gjennomsnittstemperaturen på kloden v