Familien på fire trodde de hadde realisert boligdrømmen, da de vant budrunden på en Tyrolervilla i Sørum, Akershus, i 2009. Men de hadde bodd i huset i bare noen få måneder, da de oppdaget de første taklekkasjene.

Føler seg lurt

I prospektet sto det blant annet at det var en «godt vedlikeholdt enebolig», med «gjennomførte og påkostede løsninger», «høy standard» og «nytt takbelegg, renner og nedløp i 2000». Huset ble bygget i 1983.

– Da det nyeste på huset, var det som det viste seg å være mest problemer med, så begynte jeg å bli alvorlig bekymra, og følte meg rett og slett lurt, forteller tobarnsfaren Per Jonas Ringstad til «TV 2 hjelper deg».

Han har våknet midt på natten med klissvåte føtter, for så å oppdage at vannet renner ned fra vinduskarmen i skråtaket og ned i senga. Familien har måttet leve med bøtter i stua på regnværsdager, og oppdager stadig nye steder hvor vannet renner inn.

Risikosport

Fordi selger hadde tegnet eierskifteforsikring, var det selskapet NCL som familien måtte reklamere til.

– Det har ikke vært enkelt å være oss mot store NCL, forteller Maria Rotbæk.

– Det er gjerne avhendingsloven de referer til, og at vi må kunne forvente skader og mangler på en bolig fra 1983, supplerer Per Jonas Ringstad.

Administrerende direktør i NCL, Jørn Gisvold, mener huskjøp kan anses som en risikosport.

– Det er sånn at det å kjøpe en brukt bolig, er nesten en risikosport. Det er så mye feil som kan befinne seg inni konstruksjoner i boliger, og i dette tilfelle i en bolig som er 30 år gammel, at den skal være feilfri, det er utopisk, sier han til «TV 2 hjelper deg».

ute (Foto: TV 2)

Fikk ikke hjelp

Da familien tok kontakt med «TV 2 hjelper deg», hadde de fått en pen bunke med avslag på sine reklamasjoner. Hovedargumentet til NCL er at skadene på huset ikke er store nok, til at de har krav på å få hjelp.

NCL viser til en Høyesterettsdom fra januar 2010, hvor det står at utbedringskostnaden som et utgangspunkt må ligge opp mot 6 prosent av kjøpesummen for at et forhold kan sies å representere en vesentlig mangel.

– Og vi har hatt en oppfatning av at mangelen ikke har hatt en verdi som har oversteget det nivået, forklarer Gisvold i NCL.

Tung prosess

Da familien innhentet en skadetakst på utbedringer som lå over 6 prosent, svarte NCL med å sende en annen takstmann til huset. Han hadde en annen oppfatning av skadeomfanget, og mente at kostnadsnivået lå langt under 6 prosent. NCL mente derfor at familien ikke hadde krav på hjelp.

– Vi kunne ikke drømme om at det skulle være en sånn prosess som vi står overfor nå. Det er veldig tungt, både følelsesmessig og økonomisk, sier Per Jonas Ringstad.

Prosessen har vart i tre år, og for halvannet år siden søkte familien hjelp hos advokat.

– Vår erfaring er at det ofte er en mye tøffere kamp å nå fram mot et eierskifteselskap enn mot en privat selger. Det sitter langt inne for selskapene å ta på seg ansvar, og det ser vi jo et eksempel på i denne saken, sier Merethe Fæhn i Forbrukeradvokaten til «TV 2 hjelper deg».

TV 2 hjelper familien

I en skadetakst som familien selv har innhentet, står det at en må regne med at det er store mugg-/ sopp- og råteskader i taket. Men så langt har de ingen bevis på at det faktisk er så.

– Vi har to små barn, som ligger og sover under dette taket. Så vi lurer jo på om isolasjonen er råtten, og om det er mugg og sopp bak trepanelet her, sier foreldrene.

Vi ville hjelpe familien med å finne svar, og inviterte daglig leder i konsulentfirmaet Mycoteam, Kolbjørn Mohn Jensen, til huset. Etter å ha gitt hele taket en grundig sjekk med fuktmålinger og annet utstyr, kryper han inn i takkonstruksjonen og river ned isolasjonen.

NCL.Copy.04 (Foto: TV 2)

– Oioioi. Her er det klissvått. Det renner vann av takkonstruksjonen her. Og se her, her er mugg- og råtesoppene. Dette er ille, utbryter han.

«TV 2 hjelper deg» presenterer funnene for NCL, og med disse nye opplysningene får familien endelig et gjennombrudd i saken.

– Nå når konstruksjonen har blitt åpna, og vi ser omfanget av det, så er det ingen tvil om at omfanget er så vidt stort at selger vil være ansvarlig, og da utbetaler vi erstatning, sier Gisvold i NCL.

Maria og Per Jonas er lettet.

– Vi er jo veldig glade for at NCL endelig tar oss på alvor, men vi syns likevel det er veldig frustrerende at vi har latt ungene våre ligge å sove i det her i tre år. Men det er bra NCL tar ansvar.

Slik går du fram hvis du oppdager skjulte feil og mangler

Merethe Fæhn i Forbrukeradvokaten, gir deg denne listen med råd om hva du skal gjøre dersom du skulle være uheldig med boligkjøpet og oppdage feil og mangler etter overtakelse.

  • Reklamer så fort som mulig. Reklamasjonen bør være skriftlig og beskrive hvilke feil og mangler du har oppdaget. Send reklamasjonen til alle som det kan være aktuelt å rette krav mot. Det vanligste er at man retter krav mot selger og eventuelt eierskifteselskap. Det kan også være aktuelt å rette krav mot andre som megler og takstmann.
  • Du bør sette en svarfrist, for eksempel 14 dager
  • Hvis du har noen formening om hvor mye det vil koste å utbedre manglene, så oppgi det. Ta i så fall forbehold om at kravets størrelse kan bli endret.
  • Ikke begynn med utbedring, man kan ikke utbedre og sende regning i ettertid. Man har imidlertid plikt til å begrense skader, typisk hvis det er snakk om en vannlekkasje så må man sørge for å stanse lekkasjen for å hindre at skadene blir større. Hvis du må begynne å reparere så sørg for å ta bilder, film etc. for å sikre bevis.
  • Hvis man ikke når gjennom med kravet sitt bør man oppsøke advokat. Noen advokater, deriblant Forbrukeradvokaten, gir en gratis vurdering av om det er verdt å gå videre med saken. Husk at hjem/innboforsikring som regel inneholder en rettshjelpsforsikring slik at store deler av advokatutgiftene dekkes gjennom forsikringen.
  • Vi anbefaler at man ikke bruker penger på å få en takstmann eller annen sakkyndig til å vurdere skaden før kravet er avvist. Det er på grunn av rettshjelpsforsikringen.
  • Rettshjelpsforsikringen dekker også utgifter til sakkyndige.
  • Ved boligkjøp har man 5 års reklamasjonsrett. Man må uansett reklamere så fort man oppdager feil og mangler. Noen feil og mangler kan ligge skjult i mange år. Så lenge de oppdages før det er gått fem år kan man reklamere. Utgangspunktet er at om man etter 5 år oppdager feil og mangler så kan man ikke lenger gjøre kravet gjeldende mot selger, eierskifteselskap eller andre. Det finnes imidlertid unntak fra 5 års regelen, er du i tvil så oppsøk advokat.