EOS utvalgets leder Eldbjørg Løwer leverer sin særskilte melding om om undersøklse av PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljøer til stortingspresident Dag Terje Andersen.
EOS utvalgets leder Eldbjørg Løwer leverer sin særskilte melding om om undersøklse av PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljøer til stortingspresident Dag Terje Andersen.

Norske muslimer ulovlig overvåket av PST

EOS-utvalget har avdekket omfattende lovbrudd.

EOS-utvalget har gransket PSTs registrering av ekstreme muslimer i Norge, og presenterte onsdag sine funn for Stortinget.

Utvalget, som er oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med de hemmelige tjenestene, sier Politiets sikkerhetstjeneste har drevet med ulovlig registrering i en rekke saker.

I rapporten slås det fast at selv om PST i utgangspunktet har hatt grunnlag for å overvåke sentrale personer knyttet til to bestemte miljøer, er det registrert opplysninger om en rekke personer kun på bakgrunn av hva som har vært kjent om deres religiøse overbevisning.

EOS-utvalget tror den omfattende registreringspraksisen skyldes mulig ukritisk innhenting og bruk av kildeinformasjon.

Må slette ulovlige opplysninger

I det ene ekstreme miljøet som har vært overvåket av PST, har rundt 110 personer blitt registrert, mens om lag 370 personer knyttet til det andre miljøet er blitt registrert.

PST blir nå tvunget til å slette lovstridige opplysninger fra sine registre i en rekke saker:

– Vi har registrert flere hundretalls registreringer. Nå har vi påpekt overfor PST hvem som ikke skal være der, og nå må de gå gjennom dette og slette opplysningene. Vi har ennå ikke tallet på mange personer det dreier seg om. Å starte å følge med på disse miljøene er i utgangspunktet riktig, men PST skal likevel ta hensyn til til enkeltpersoners integritet i det arbeidet de gjør med registreringene. Og det er der de har feilet, eller i noen tilfeller ikke vært presise nok, sier utvalgsleder Eldbjørg Løwer til Nyhetskanalen.

Om utgangspunktet for PSTs overvåking av det førstnevnte miljøet, skriver EOS-utvalget følgende:

– PSTs utgangspunkt for overvåkingen av personer tilknyttet miljøet var at tjenesten hadde fattet interesse for miljøet, i hvert fall siden begynnelsen av 1990. Det fremgår ikke hva som er bakgrunnen for PSTs interesse for miljøet på dette tidspunktet. Registrerte hendelser i en periode på syv år inneholder hovedsakelig kartlegging av faktaopplysninger om miljøet, blant annet medlemmer, hvem som hadde sentrale verv, om det mottok støtte fra utlandet osv.

Les hele rapporten her (ekstern lenke)

Stortingets kontrollutvalg mener at overvåkingen av dette miljøet etterhvert ble rettet konkret mot å undersøke om det fantes ekstreme elementer i miljøet, og at PST dermed etterhvert fikk begrunnet hvorfor det ble ansett som nødvendig å følge miljøet i forebyggende øyemed.

Ble tipset av samarbeidende tjeneste

PSTs interesse for det andre ekstremistmiljøet som ble overvåket ble innledet med at tjenesten mottok opplysninger fra en samarbeidende tjeneste.

– Opplysningene gjorde at PST også fant rimelig grunn til å undersøke om en person i miljøet forberedte en straffbar handling som PST har til oppgave å forebygge, på norsk jord eller i utlandet, heter det i rapporten.

Overvåkingen av begge disse miljøene og de sentrale personene som var tilknyttet disse miljøene pågikk i begge tilfeller i over ti år.

EOS-utvalget kritiserer PST for å ha registrert opplysninger som ikke fremstår som relevante:

– Etter utvalgets vurdering har PST behandlet mange flere opplysninger om de sentrale personene enn det har vært rettslig grunnlag for.