Sist han besøkte Hammerfest slapp olje- energiminister Ola Borten Moe nyheten om Skrugard-funnet. Det var våren 2011.

Mandag er han tilbake, og TV 2 har grunn til å tro at han da åpner det jomfruelige Barentshavet sørøst for leting.

Der ligger svært lovende strukturer, framfor alt Hjalmar Johansen-ryggen.

LES OGSÅ:Verdier for over 1000 milliarder i Barentshavet

Lovende seismikk

Det viser seismikkdata som er hentet inn av russiske geologer, og som er bekreftet av informasjon hentet inn av Oljedirektoratet etter at grenselinjeavtalen mellom Norge og Russland ble underskrevet.

– Det er en enorm struktur som jeg tror alle store selskap som til nå ikke har vært i Barentshavet, ønsker å være med på å utforske. Vi snakker om BP, Exxon Mobil og vi snakker om Shell, forteller Yngve Vassmyr til TV 2.

Se innslaget her:

Vil jobbe i «Gråsonen»

For 20 år siden var Vassmyr med i Statoils-letegruppe som fant petroleum verdt 500 milliarder kroner på Helgelands-kysten. Nå leder han Searcher Seismic sin virksomhet i Norge, og hilser en åpning av norsk sektor i den omstridte delen av Barentshavet velkommen.

– Det må mer data til for å få en enda bedre forståelse av undergrunnen, og der står vi klar til å gå inn i området for å utfylle det som OD samlet inn for et år siden, sier han.

LES OGSÅ:Bellona: Ikke tillit til Petroleumstilsynets gransking

Betydelige forekomster

De seismiske data Oljedirektoratet da samlet førte til at anslaget over såkalte uoppdagede olje- og gassressurser på norsk sokkel ble oppjustert med 15 prosent. 3–4 ganger verdien av Skrugard og nabofeltet Havis. Vel beskjedent, mener Vassmyr.

– Det kan være så mye som 8–9 ganger Skrugard/Havis ut fra OD sine tall, mener han. Mandag er han på plass i Hammerfest der statsråd Ola Borten Moe åpner Barentshavkonferansen.

Mens industrien vil starte leting, har Klima og forurensingsdirektoratet advart mot petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst, før beredskapen er styrket og sårbarheten bedre kartlagt.

Starter opp om to år

Om regjeringen nå åpner denne del av Barentshavet, så er det 19 år siden det sist ble åpnet et nytt felt i norsk farvann. Yngve Vassmyr mener det er grunn til å være nøktern optimist, men tror på så vel funn som en rask åpning.

– Om man nå åpner for leting, tror jeg at man vil kunne starte om to år.