TØR IKKE BE OM HJELP: Mange turnusleger kvier seg for å kontakte bakvakten selv om de er i tvil om hva som feiler pasienten. (Foto: Illustrasjonsfoto/Colourbox)
TØR IKKE BE OM HJELP: Mange turnusleger kvier seg for å kontakte bakvakten selv om de er i tvil om hva som feiler pasienten. (Foto: Illustrasjonsfoto/Colourbox)

Turnusleger tør ikke ringe bakvakt av frykt for kjeft

Unge turnusleger skjelles ut, eller frykter å miste sjansen til fast jobb, om de ringer bakvakten.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 kunne denne uken avsløre at ferske turnusleger jobber alene på landets akuttmottak.

Nå kan tv2.no avdekke at turnusleger gjerne ikke tør tilkalle eldre og mer rutinerte leger av frykt for represalier og hets.

Les også: Overlege: – Støre tar feil

– Vi hører av og til om det, og vet at det skjer i noen grad, men jeg håper at det blir i stadig mindre grad. En ting er at man ikke vil forstyrre i frykt for å få dårlige tilbakemeldinger. Noe annet som er mer utbredt er at legen som skal hjelpe turnuslegen ikke har tid eller er opptatt. Dette er mer vanlig fordi det er så høyt arbeidspress, sier Hege Gjessing, president i Legeforeningen til tv2.no.

LEGEPRESIDENT: Hege Gjessing (Foto: Den norske legeforening)

Ikke på dagsorden

– Er det slik at turnusleger ikke tør kontakte bakvakt i frykt for korreks, eller å forstyrre eldre kollega, og er dette i så fall en sikkerhetsrisiko?

– Jeg er kjent med fenomenet fra egen karrière, og vet at dette er noe som blir snakket om. Men dette er ikke en sak vi i foreningen har på dagsorden, og da er det ikke et veldig utbredt problem, sier legepresidenten.

LES OGSÅ: På svenske akuttmottak møtes du av egne akuttleger

– Turnusleger kvier seg

TV 2s avsløring om turnusleger debatteres heftig i ulike fora. En anonym lege skriver dette på debattforumet til Dagens Medisin fredag 5. april:

«Det er litt naivt å tro at det bare er for turnuslegen å kontakte bakvakten ved behov. Min erfaring er at mange turnusleger kvier seg for å kontakte bakvakten fordi de enten er travle/opptatte eller blir sure når de blir oppringt. Det medfører at mange turnusleger tar egne beslutninger der de burde ha kontaktet bakvakten, og i praksis er da turnuslegen alene på vakt – fullstendig uholdbart.»

ETTERLYSER SELVKRITIKK: Pasientombud Knut Fredrik Thorne i Akershus. (Foto: TV2)

Pasient- og brukerombud Knut Fredrik Thorne i Akershus har hørt mange historier om turnusleger som ikke tør be om hjelp.

– Turnusleger tør ikke tilkalle lege fordi denne er trøtt, stresset eller ligger hjemme og sover.

– Blir bakvakten tilkalt og ser at det bare er noe bagatellmessig med pasienten får man kanskje høre: «Lærer du ikke en dritt på legeskolen i dag?» «Vil du ikke ha fast jobb her?» Det er ikke rart unge folk ikke tør si ifra neste gang, sier Thorne.

– Det er et kjempeproblem at man må ha fylt 40 år før man får fast stilling som lege, sier pasientombudet til tv2.no.

LES OGSÅ: Støre: – Urealistisk med overleger i front ved alle sykehus

Ønsker tettere oppfølging

Legepresidenten ønsker en modell velkommen der man setter sammen faste team med en turnuslege og en erfaren lege.

– Slike modeller er veldig konstruktive og en riktig måte å gjøre ting på. Alternativet er å bli sluppet ut på vakt dagen etter at man har begynt i jobb. Dessverre er det ingen formelle krav til hvordan man trener opp nye ansatte nå, men jeg tror kvalitet kommer høyere opp på agendaen når det blir belyst, blant annet i media, sier Hege Gjessing til tv2.no.

Hun viser til at det allerede i dag skjer omfattende videreutdanning på sykehusene gjennom hele karrièreløpet til norske leger.

– Vi vet at i pressede situasjoner blir det ikke nok tid. Oppfølging av turnusleger vil kreve enda flere leger inn i sykehusene. Å ta seg tid er også et bemanningsspørsmål, sier Gjessing.

LES OGSÅ: Øyvind (16) døde etter dobbel feil på legevakten

Hos oss er det lavere terskel for å ringe bakvakt

Strammer inn på Ahus

Heidi Johanne Espvik er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF) på Akershus universitetssykehus (Ahus):

– Kjenner du til at turnusleger ikke tør å kontakte bakvakt i frykt for korreks, å forstyrre eldre kollega, eller andre årsaker?

– Det er sikkert noen som har følt på dette. Her på Ahus er vi sikre på at forvakten er sammen med bakvakt som er erfaren. De er på huset eller i akuttmottaket sammen. Hos oss er det derfor lavere terskel for å ringe bakvakt. Jeg tror problemet er mindre på store sykehus, enn på små, sier Espvik.

Espvik opplyser at Ahus har rundt 300 leger i Yngre legers forening, av disse er årlig rundt 30 turnusleger fordelt på vår og høst.

Ahus har 600 leger totalt.

LES OGSÅ: Per (73) glemt på akuttmottaket – etter syv timer døde han

– Har turnusleger godt nok sikkerhetsnett?

– Også hos oss har vi veldig lite strukturert opplæringsprogram når nye turnusleger starter i jobben. Du har en del formelle ting på plass, men at man faglig har god struktur i alle landets akuttmottak tror jeg ikke. Det prøver vi å gjøre noe med på Ahus ved å ha faste vaktlag. Vi har sett at det kan være vanskelig å ha oversikt over hva den enkelte kandidat trenger av støtte og opplæring. Med faste lag kan man få bedre oppfølging, sier Espvik.

Planene om bedre oppfølging på Ahus ble lagt høsten 2012 og implementert fra 4. mars.

– Jeg tror ikke publikum lenger synes det er godt nok at ting går bra. Det er viktig at man er trygg på at sikkerhetsnettet er godt nok hele veien på sykehusene, hos fastleger og akuttmottak, sier Espvik i Yngre legers forening til tv2.no.