FEM ELLER 24 ÅR: Enorme besparelser i tid og penger om byggingen av E18 i Vestfold var organisert bedre, viser ny rapport. Veien kunne vært ferdig på fem år, mener Rådgivende ingeniørers forening (Foto: TV 2)
FEM ELLER 24 ÅR: Enorme besparelser i tid og penger om byggingen av E18 i Vestfold var organisert bedre, viser ny rapport. Veien kunne vært ferdig på fem år, mener Rådgivende ingeniørers forening (Foto: TV 2)

– E18 i Vestfold kunne vært ferdig i 1998

Enorme besparelser i tid og penger om byggingen av E18 i Vestfold var organisert bedre, viser ny rapport.

E18 gjennom Vestfold kunne stått ferdig på fem år. Istedet bruker man 24 år på bygge strekningen og sju milliarder kroner mer enn nødvending, fordi politikerne blander seg inn.

Norges fremste ingeniører mener sløsingen i Vestfold er et godt eksempel på feilslått og dyr norsk veipolitikk.

LES OGSÅ: Denne veien vil ta 32 år å bygge

Begynte i 1993

I 1993 begynte arbeidene med nye E18 nord i Vestfold. Den ulykkes- og trafikkbelastede veistrekningen på 10 mil gjennom Vestfold skulle oppgraderes fra 2- felts til 4-felts motorvei.

Strekningen er delt inn i 10 parseller og skal etter planen stå helt ferdig i 2017.

Det betyr en byggetid på 24 år og en samlet kostnad på rundt 17 milliarder kroner. Unødvendig sløsing, ifølge en rapport utarbeidet av Rådgivende ingeniørers forening.

LES HELE RAPPORTEN HER: RIF E18 Vestfold

Kan bygges på 5 år

I rapporten går det frem at byggetiden kunne vært redusert til 5 år dersom man hadde bygget hele veien som et stort prosjekt istedenfor å dele arbeidet inn i 10 forskjellige parseller, slik man har gjort i dag.

– Gjennom hele Vestfold mener vi at det skulle la seg gjøre på fem år. Under forutsetning av at reguleringsplaner for hele strekningen er ferdig når man begynner arbeidet, sier Sverre Sundfær som er divisjonssjef i konsulentselskapet Rambøl som har vært med på å utarbeide rapporten.

LES OGSÅ: Sverige knuser Norge i veiutbygging

Ved byggestart i 1993 betyr det at veien ville vært ferdig i 1998.

Se hele reportasjen her: (Artikkelen fortsetter)

705432

Milliardsummer sløst bort

I tillegg viser rapporten at besparelser i rene byggekostnader ville vært på mellom 5 og 7 milliarder kroner dersom man hadde utnyttet stordriftsfordelene.

– Det er ikke noe annet enn en politisk grunn til å bygge det ut stykkevis og delt, mener Sundfær.

Verken statsministeren eller samferdselsministeren ville kommentere RIFs rapport om mer effektiv utbygging av E18 på TV2-nyhetene, men statssekretær Geir Pollestad tar ikke selvkritikk og viser til den kommende Nasjonal transportplan.

– Vi har satset kraftig på veibygging siden 2005, med et enormt løft i 2009. Nå skal vi også legge frem en ny Nasjonal transportplan, så jeg ser ingen grunn til å selvkritikk på dette, sier Pollestad til TV 2.