TALTE TIL LANDSMØTE: Statsråd Inga Marte Thorkildsen. (Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2 )
TALTE TIL LANDSMØTE: Statsråd Inga Marte Thorkildsen. (Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2 )

SV vil fjerne barn fra skadelige foreldre

SV vil at hensynet til barnas trygghet skal veie tyngre enn barnas biologiske tilknytning til foreldrene i barnevernssaker.

– Det biologiske prinsipp skal ikke hindre barn i å vokse opp i omgivelser som trygger barnet, sier SV-nestleder og barne-, familie og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Lørdag varslet hun i sin tale til SV-landsmøtet endringer i barnevernsloven, og at det biologiske prinsipp ikke lenger skal være det overordnede prinsippet i norsk lovgiving.

– Mors og fars rett til å være foreldre skal ikke gå på bekostning av barns rett til trygghet, sier Thorkildsen.

Utspillet får full støtte av Høyre, som mener at barnevernet ikke skal svikte barna når foreldrene svikter. De er positive til regjeringens forslag om å senke terskelen for å gripe inn i familier der barn utsettes for vold og overgrep.

– Vi ser dessverre altfor mange eksempler på at barnevernet griper inne for sent, sier Høyres familiepolitiske talsperson. Vi må styrke barns rettssikkerhet gjennom at barnevernet gis større anledning til å sette inn tiltak også når barnets foreldre eller omsorgspersoner ikke samtykker til dette, Linda Helleland.

Drapstruet på Facebook

SV-nestlederen er forberedt på at forslaget, som kommer i en barnevernsreform i løpet av kort tid, vil skape sterke følelser. Sist hun var borti lignende saker, opplevde hun å bli drapstruet på Facebook.

– Det handlet særlig om bedre beskyttelse av barn i samværssaker. Disse debattene vekker så sterke følelser. Og jeg forstår jo det. Det dreier seg om foreldre som har mistet egne unger, og det er jo forferdelig, sier Thorkildsen til TV 2.

Nå vil hun ha slutt på at hensynet til foreldre går på bekostning av hensynet til barnas behov. Thorkildsen er åpen på at dettte innebærer en svekkelse av foreldrenes vern.

– Ja, vi er mer opptatt av barnas behov for trygghet, at de ikke skal bli skadet i oppveksten og at foreldrene får stadig nye forsøk før barnevernet til slutt griper inn.

Frykter maktmisbruk

De andre i opposisjonen på Stortinget vil ikke gå så langt i å reformere barnevernsarbeidet . Fremskrittspartiet frykter derimot maktmisbruk i barnevernet hvis barnas biologiske tilknytning til foreldrene skal veie mindre i barnevernssaker.

– Det er svært uheldig å lempe på det biologiske prinsippet i barnevernet, sier Frps barnepolitiske talskvinne Solveig Horne.

Hun mener at endringen barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) lørdag varslet vil gi altfor mye makt til enkeltpersoner i barnevernet. Thorkildsen sier at hun vil endre lovgivningen slik at mors og fars rett til å være foreldre ikke skal gå på bekostning av barns rett til sikkerhet.

– Forskning viser at biologisk tilknytning er viktig for barnas utvikling, og derfor må dette ivaretas. Vi vil advare mot å gå bort fra det biologiske prinsipp før en har på plass lover og holdninger hos de ansatte i barnevernet, sier Horne.

Hun legger til at biologisk tilknytning også kan være besteforeldre, andre slektninger og ikke minst den andre forelderen.

– Hvis Thorkildsen med sitt forslag vil gå bort fra å bruke nær familie, så vil Frp sterkt advare mot dette. Disse barna mister ofte ikke bare kontakten med sine foreldre, men også med slektninger som har vært viktig dem, sier Horne.

Avviser ikke

Kristelig Folkeparti advarer mot å forhaste seg med å endre det biologiske prinsippet:

– Vi er enige i at barnas beste alltid skal gjelde i barnevernet, men vi har for liten kunnskap om hva vi tilbyr de barna der foreldrene mister omsorgsretten. Det er viktig å forsikre oss om at vi faktisk tilbyr disse barna noe som er bedre. En omsorgsovertakelse er et alvorlig inngrep, og det må vurderes grundig, sier KrFs familiepolitiske talsmann Øyvind Håbrekke til NTB.

Men han avviser ikke regjeringens forslag:

– Vi er åpen for å gå bort fra det biologiske prinsippet, men vi må først se helheten i forslaget, sier Håbrekke.

(NTB/TV 2)