Hvert år betales det ut mellom to og tre milliarder kroner fra Norge til de 12 fattigste EU-landene.

Hele 1400 prosjekter i Polen har fått norsk støtte gjennom EØS-midlene.

Blant annet har et polsk teaterstykke mottatt 200.000 kroner i støtte fra Norge. Gjennom sin oppsetning skal de fokusere på diskriminering og vold.

– Vil endre Polen med drama

– Vi jobber med dramaprosjekter. Det innebærer at vi bruker drama for å få til sosiale endringer i Polen, sier den polske skuespilleren Malgorzata Winiarek-Kotuku.

MOT VOLD OG DISKRIMINERING: Denne gjengen har fått 200.000 til å sette opp et teaterstykke som skal sette fokus på diskriminering og vold. (Foto: Martin Berg Isaksen)

Flomsikring og oppussing

Polen får nesten en milliard hvert år fra EØS-midlene. Dermed er de den desidert største mottakeren. Pengene fordeles av Ministeriet for regional utvikling, og de er ikke i tvil om meningen med fondene.

– Hovedmålet er å redusere forskjellene mellom fattige og rike og mellom landene. Pengene blir gitt slik at vi kan redusere disse forskjellene og utvikle oss, sier Malgorzata Wierzbicka, direktør i Ministeriet for Regional Utviekling.

FLOMSIKRING: I nærheten av Gdansk får lokale idealister støtte til å lære folk hvordan de skal sikre seg mot flom. (Foto: Martin Berg Isaksen)

Øst for Gdansk pågår det et flom-sikringsprosjekt. Her får lokale idealister penger fra Norge til å lære folk hvordan de skal sikre seg mot flom.

I Krakow går norske EØS-midler med til å pusse opp gamle bygninger. Deler av Nasjonalmuseet har blitt renovert takket være norske EØS-midler. Polen har også fått 170 fuglepassere takket være penger fra Norge.

Stor interesse

Totalt er det 1400 prosjekter i Polen som har fått norsk støtte, og interessen for disse pengene er økende.

– Vi mottar et stort antall e-poster og telefoner fra folk som lurer på hvordan de kan søke om å få disse pengene, sier Wierzbicka.

Se video her: