Miljøverndepartementet med statsråd Bård Vegar Solhjell i spissen, foreslår at jegere uten legitimasjon kan bli bøtelagt av Statens naturoppsyn (SNO). Dessuten skal SNO fullstendig etter eget forgodtbefinnende kunne bruke private veier – når og hvor som helst.

Det var 19. desember i fjor at Miljøverndepartementet sendte endringsforslag til naturmangfoldloven og naturoppsynsloven på høring.

En rekke instanser har latt høre fra seg. Både politimyndigheter, landbruksmyndigheter og skogeiere har sterke innvendinger, skriver Nationen.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV), som her ankommer regjeringens budsjettkonferanse mandag. (Foto: SCANPIX)

Landbruksmyndigheter og Landbruksdepartementet kritiserer forslaget om at SNO skal kunne kreve legitimasjon. Etter dagens straffeprosesslov er det tilstrekkelig at man oppgir personopplysninger. Skogeiernes organisasjon Norskog mener dagens lovverk er tilstrekkelig.

LES OGSÅ: Sp øker mest på ny måling

Og på toppen av det hele ser heller ikke politiet det som uproblematisk at Miljødepartementets forslag om identifikasjonsplikt går gjennom:

– Endringsforslaget til Miljøverndepartementet forsterker behovet for en gjennomgang av oppgaver og hjemler for SNO, heter det i høringsuttalelsen fra Politidirektoratet (POD).

Når det gjelder forslaget om at SNO skal ha uhindret tilgang til private veier, også stengte veier, mener både Norskog og Skogeierforbundet at departementet går for langt.

Et annet punkt handler om å endre regelverket for landskapsvernområder. Staten kan i dag nekte inngrep som sammen med eksisterende inngrep vil endre landskapets særpreg vesentlig. Miljøverndepartementet vil at også begrepet «fremtidige tiltak» skal telle med i vurderingen, noe som faller dårlig i smak hos Landbruksdepartementet.

(NTB)