Emblem dømmes for brudd på forurensningsloven og flere andre lover. Karl-Jan Erstad, som var rådgiver for Vest Tank, er dømt til fengsel i 90 dager.

Dommen er i samsvar med påstanden fra aktor, statsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim.

Emblems forsvarer mener dommen er urimelig.

– Emblem reagerer kraftig på skjerpelsen i dommen, fordi han dømmes for forhold som han er frifunnet for i tingretten. Vi kan ikke se at saken fremstår som endret, sier Emblems forsvarer Per Magne Kristiansen til tv2.no.

Dommen i Gulating lagmannsrett ble kjent fredag ettermiddag.

– Man setter usedvanlig streng straff for styreleder, og det sender

– Emblem reagerer kraftig på skjerpelsen i dommen, fordi han dømmes for forhold som han er frifunnet for i tingretten, sier Emblems forsvarer Per Magne Kristiansen. (Foto: Guri Gunnes Oppegård/ TV 2)
sterke signaler til styreledere ellers i landet, påpeker Kristiansen.

Skitten bensin

Det er snart seks år siden eksplosjonsulykken i Sløvåg i Gulen. 7. januar startet det som trolig er siste runde i straffesaken mot tidligere styreleder og eier i selskapet, Trond Emblem (53), og rådgiver for selskapet, Karl-Jan Erstad.

Tre personer ble tiltalt for miljøkriminalitet etter at to tanker i 2007 eksploderte på Vest Tanks anlegg i Gulen. Etter langvarig etterforskning kom det fram at årsaken var at farlig avfall fra rensing av såkalt skitten bensin hadde eksplodert.

Eksplosjonen satte folk i nærheten i livsfare, i tillegg til at eksplosjonen medførte helseskadelige utslipp som førte til helseplager for mennesker i nærheten.

– For Emblems vedkommende er det et tankekors at det er et åpenbart svikt på forvaltningsnivå, som han nå blir ansvarlig for, sier forsvarer Kristiansen.

Flere rettsrunder

I Nordhordland tingrett ble både daglig leder Jostein Berland (63) og eier og styreleder Trond Emblem dømt til halvannet års fengsel i mars 2010. Rådgiver Karl-Jan Erstad, som bisto i forbindelse med rensing av avfallet som eksploderte, fikk 45 dagers betinget fengsel.

Dommene ble anket. Gulating lagmannsrett avsa dom i saken i mai 2011. Dommen mot Berland ble opprettholdt. Erstad ble frifunnet av lagmannsretten.

Saken ble anket til Høyesterett, som skjerpet straffeansvaret for Berland til to års fengsel. Samtidig henviste Høyesterett saken til rådgiver Erstad til ny behandling i lagmannsretten.

Den tredje tiltalte, tidligere eier og styreleder Trond Emblem, ble syk under den sju uker lange rettssaken i lagmannsretten.