Helse  og omsorgsministere Jonas Gahr Støre vil se på medisinbruken i psykiatrien. (Foto: Olav T. Hustad Wold)
Helse og omsorgsministere Jonas Gahr Støre vil se på medisinbruken i psykiatrien. (Foto: Olav T. Hustad Wold)

Støre vil granske medisinbruken innen psykisk helsevern

Ber Helsetilsynet undersøke om det skjer overmedisinering

Helse og omsorgsminister Jonas Gahr Støre ber Helsetilsynet undersøke medisineringspraksisen i norsk psykiatri, etter flere saker her på TV2.

Ministeren ser svært alvorlig på opplysningene om at mange pasienter blir overmedisinert.

Fikk medikamenter som kan gi økt selvmordsfare

Da 20 år gamle Silje tok livet sitt i november, hadde hun tilgang på hele 7 forskjellige medikamenter med økt selvmordsfare som mulig bivirkning. Dette til tross for at hun var suicidal.

Silje ble bare 20 år gammel (Foto: Privat)
Silje ble bare 20 år gammel (Foto: Privat)

Også 17 år gamle Eirik, ble satt på psykosemedisin som ikke er anbefalt brukt til barn og unge av legemiddelfirmaet selv, fordi det kan gi økt selvmordsrisiko. han tok sitt eget liv i oktober.

Har du tips om lignende saker? Kontakt vår reporter her.

– Vi visste han fikk medisiner, men vi siste ikke hvilke type preparater han fikk, sa Eiriks mor, Monika Eng til TV 2 Nyhetene 12. februar i år.

– Det fant vi ut i etterkant.

BAKGRUNN: Eirik (17) fikk psykosemedisin før han tok livet sitt

– Alvorlig beslutning å sette folk på medisiner

Helseminister Jonas Gahr Støre vil ikke kommentere enkeltsaker, men vil på grunnlag av TV 2s reportasjer likevel undersøke medisineringspraksisen innenfor psykisk helsevern.

Eirik Eng Haugen ble bare 17 år. (Foto: Privat)
Eirik Eng Haugen ble bare 17 år. (Foto: Privat)

– Jeg forutsetter at leger følger de forskriftene som er, og at vi klarer å oppdatere både retningslinjer og forskrifter slik at de medisinerer riktig, sier Støre til TV 2 Nyhetene.

– Det er en alvorlig beslutning å sette folk på medisiner, og at man da gjør det på rett vis.

Ber Helsetilsynet undersøke

Helseministeren ser svært alvorlig på påstandene om overmedisinering som har kommet fram i TV 2s reportasjer, og vil undersøke saken.

– I tillegg så har jeg tenkt å be Statens helsetilsyn om å gi meg en vurdering av situasjonen på dette området i lys av de rapportene jeg har fått, sier Støre.

– Balanse mellom taushetsplikt og opplysningsplikt

Noe av det som har vært vanskeligst for mange pårørende til unge psykisk syke, er at de ikke vet hvilke medisiner barna deres får, eller hvilke bivirkninger de har, på grunn av legenes taushetsplikt.

Støre understreker at her finnes det ingen enkle svar eller løsninger.

– Er du under 16 år så skal det være noe foreldrene er involvert i, sier han.

– Er du også under 18 så skal også foreldrene være involvert, men er du over 16 så ligger det også en balanse mellom taushetsplikt og opplysningsplikt.

– Men, det er en selvfølge at du som pasient, eller dine pårørende, skal ha informasjon om både virkning og mulig bivirkning av et legemiddel, forklarer han.

– Pårørende bør inngå i behandlingsopplegget

Helseministeren mener pårørende kan være viktig ressurs i behandlingen av unge psykisk syke.

– Ja, jeg kan ikke sitte her som helseminister og si at det er greit å bryte taushetsplikten, sier han.

– Men, jeg kan si at i et godt behandlingsopplegg, for et ungt menneske, så bør jo de nære og pårørende inngå i det behandlingsopplegget med kunnskap som gjør at de kan ivareta den rollen, sier en engasjert Støre.

– Så her må vi igjen satse på at det er kunnskap, retningslinjer og trygghet hos legen til å kunne finne den riktige balansen.