BLANKT FRIFUNNET: Sigurd Klomsæt. (Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix)
BLANKT FRIFUNNET: Sigurd Klomsæt. (Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix)

Klomsæt frifunnet i lekkasjesaken

Advokat Sigurd Klomsæt er frifunnet for å ha lekket bilder av Anders Behring Breivik.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Retten finner det ikke bevist at Klomsæt lekket bildene av Breivik 3. februar i fjor.

– Det er en stor lettelse at det finnes en domstol som klarer å vurdere bevisene på en god måte. Bevis som har vært der hele tiden, men som Advokatbevillingsnemden og Oslo Tingrett tidligere ikke har villet se, uttaler Sigurd Klomsæt til TV 2.

Vannmerker

Bilder som ble gitt til bistandsadvokatene i terrorsaken – deriblant Klomsæt – ble vannmerket. Bilder som kom på trykk i en rekke medier, hadde Klomsæts vannmerking, ifølge politiet.

Klomsæt ble ilagt en bot på 20.000 kroner for grov uforstand i tjenesten, men Klomsæt nektet å vedta boten. Dermed endte saken som straffesak i Oslo tingrett.

Nå er advokaten frikjent i en enstemmig dom. Oslo tingrett retter kraftig kritikk mot politiet i saken og legger særlig vekt på tre forhold:

  • Det er uklart hvordan aktoratet mener lekkasjen faktisk har skjedd i saken.
  • Politiet har vært glidende i sine forklaringer om hva som faktisk har foregått knyttet til bruken av datamaskinen som la inn vannmerkene på bildene.
  • Politiet har ikke fulgt opp etterforskningsskritt når disse kunne tale i Klomsæts favør.

«Alt i alt synes politiet å ha trodd så intenst på at de hadde rett i sin egen oppfatning av fakta, at det i denne saken kan virke som om oppfatningen mer er basert på det som tidvis må kunne betegnes som "troens skråsikkerhet" og ikke som et resultat av objektiv innhenting av og aktiv søking etter bevismidler uaktet om disse var i disfavør eller favør av mistenkte Klomsæt», heter det i dommen.

Klomsæt er ikke beroliget over politiets arbeid i saken.

– De forhold som er avdekket om Oslo Politiets håndtering av såkalte bevis i denne saken, gjør meg skremt med tanke på folk muligheter til å vinne frem i kampen mot falske anklager i dette landet, sier advokaten.

702620

Uenig i dommen

Aktor i saken, politiadvokat Knut Skavang, er ikke enig i rettens vurderinger.

– Betyr dette at dere kommer til å anke?

– Nå må vi ta ting i ro og mak. Det er politimesteren som er ankeberettiget, og vi kommer ikke til å ta stilling til anke før helgen, sier Skavang til tv2.no.

– Det er vanskelig å lese dommen som noen annet enn en kraftig kritikk mot politiets etterforskning og bevisførsel i saken. Hva er din kommentar til det?

– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen.

Uten bevilling

Sigurd Klomsæt mistet advokatbevillingen på grunn av mistankene om lekkasje. Klomsæt har hele tiden nektet for at han eller noen ved hans kontor kan ha lekket dokumentene til pressen.

Han anla sak mot Advokatbevillingsnemnden for å få tilbake bevillingen, men tapte søksmålet.I kjennelsen som ble klar 28. februar går det også fram at Klomsæt må betale 340.000 kroner i sakskostnader for motparten. Avgjørelsen blir anket til lagmannsretten.

– Det er interessant at to domsinstanser på kort tid ikke bare har ulik bevisvurdering, men også legger til grunn ulik faktum, sier Klomsæt.

– Når dette får som konsekvens at jeg blir frikjent for en bot på 20.000,-, men fradømt mitt levebrød i den sivile saken, så kan en stille spørsmål med enkeltindividets rettsikkerhet i Norge, sier Klomsæt.

Han ser ikke at han har noen annen mulighet enn å kjempe videre i saken.

BAKGRUNN: Kjendisadvokat mister bevillingen

Klomsæts advokat Arvid Sjødin sier torsdagens dom vil få betydning for den sivile saken. Se intervju:

702599