DYR INNBLANDING: Samferdselsekspert mener veiene blir dyrere i Norge fordi politikere blander seg, men samferdselsminister Marit Arnstad (t.v.) mener det er vanskelig å tenke seg i Norge at man skal gjøre på annen måte. (Foto: TV 2)
DYR INNBLANDING: Samferdselsekspert mener veiene blir dyrere i Norge fordi politikere blander seg, men samferdselsminister Marit Arnstad (t.v.) mener det er vanskelig å tenke seg i Norge at man skal gjøre på annen måte. (Foto: TV 2)

Veier blir dyrere fordi politikere blander seg inn

Veiprosjekter i Norge blir opptil tretti prosent dyrere fordi politikerne blander seg i detaljene. E18 gjennom Vestfold har blitt fire milliarder kroner dyrere blant annet på grunn av politisk innblanding.

Tore Kaurin i Statens vegvesen peker på en av mange innsnevringer langs E18 i Vestfold.

Veien er et nemlig et lappeteppe av tofelts og firefelts biter, og siden 2004 har prisen på veien økt med hele fire milliarder kroner, blant annet på grunn av politisk innblanding.

Regjeringen grep inn

En av årsakene til det finner man i Larvik. Statens vegvesen anbefalte en trasé forbi byen.

– Vi ville gjerne ha en tunnelfri vei. Og da hadde kommunen en innsigelse på det, fordi de mente at støyproblemet for en barnehage og et boligfelt ble så stort at de ville ha veien i tunnel, sier Tore Kaurin, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Vestfold.

Saken endte hos Regjeringen, som grep inn og bestemte at det skulle bygges tunnel – en løsning som er langt dyrere.

LES OGSÅ: Denne veien vil ta 32 år å bygge

Se innslaget her:

702272

Mer veibygging i Sverige

Kaurin mener man godt kan si at Vegvesenet ble overkjørt i saken.

– Vi hadde et annet faglig standpunkt, sier han.

Og historien om politisk innblanding i Vestfold er langt fra enestående, slik TV 2 fortalte på søndag. Situasjonen i Sverige er helt annerledes, som bare i fjor bygget åtte ganger så mye motorvei som Norge.

¿ Vi politikere blir enige om mål, retning og økonomisk ramme, og deretter lytter vi til fagetaten om hvilke prosjekter som bør igangsettes, sier Sveriges samferdselsminister, Catharina Elmsäter-Svärd.
¿ Vi politikere blir enige om mål, retning og økonomisk ramme, og deretter lytter vi til fagetaten om hvilke prosjekter som bør igangsettes, sier Sveriges samferdselsminister, Catharina Elmsäter-Svärd.

Svenskene har nemlig satset stort på samferdsel lenge. Mens vi i Norge har bygget 514 kilometer motorvei siden 1959, har svenskene bygget hele 1998 kilometer.

De har erkjent at politikere ikke bør styre enkeltprosjekter.

– Jeg går aldri inn i hvert enkelte prosjekt. Det må jeg kunne overlate til fagetaten, sier Sveriges samferdselsminister, Catharina Elmsäter-Svärd.

LES OGSÅ: Sverige knuser Norge i veiutbygging

– 30 prosent dyrere på grunn av politisk innblanding

I Norge er det imidlertid politikerne som bestemmer.

– Den tradisjonen vi har hatt å ikke bare bestemme rammene, men også prioritere i prosjektene, er vanskelig å tenke seg i Norge at man skal gjøre på annen måte, sier samferdselsminister Marit Arnstad (Sp).

Knut Boge er en av landets fremste eksperter på samferdsel. Han er ikke i tvil om at vei- og jernbaneprosjekter blir mye dyrere på grunn av politisk innblanding.

– Denne stykkevis og delt-politikken fordyrer veibyggingen noe enormt. Prosjektene blir 15 til 30 prosent dyrere fordi man bygger smått, sier Boge til TV 2.

Prisøkningen overlater staten til bilistene, som må betale en høyere andel av regningen.

– Når bompengene går opp, er det bilistene som må betale det, sier Kaurin i Statens vegvesen.