Deler av urbefolkningen i Canada er bekymret over villaksen i oppdrettstunge områder. Her fra en kampanje mot fiskefarmene i British Columbia, Canada.
Deler av urbefolkningen i Canada er bekymret over villaksen i oppdrettstunge områder. Her fra en kampanje mot fiskefarmene i British Columbia, Canada.

Kanadiere raser mot norsk lakseoppdrett

– De vet utmerket godt konsekvensene denne industrien har på villaks, sier urbefolkningsleder.

I frykt for villaksens framtid i Canada, har deler av urbefolkningen startet en kampanje mot norsk oppdrett.

– Oppdretten kom til Canada fra Norge. De vet utmerket godt konsekvensene denne industrien har på villaks, sier Bob Chamberlin.

Den respekterte urbefolkningslederen er en av de mange som holder appell foran bygningen til fiskerimyndighetene i British Columbia i Canada.

90 prosent av oppdrettsvirksomheten ved den kanadiske stillehavskysten kontrolleres av norske selskaper. Selv om disse har inngått avtaler med noen av stammene, er misnøyen stor.

LES OGSÅ: Nordlendinger raser mot økt oppdrettskonkurranse

– Har dialog

Urbefolkningen mener villaksstammene er på retur på grunn av oppdrett i vandringsrutene. I tillegg ser de mer lakselus på villfisken.

– Vi vil aldri snu ryggen til villaksen, sier Stewart Phillip, president i unionen av urbefolkningsledere.

Administrerende direktør Morten Vike i Grieg Seafood, ett av tre norske sjømatkonsern som har investert mye i Canada, sier de forholder seg til at det kun er deler av urbefolkningen som står bak denne aksjonen.

– Å holde et godt vannmiljø er like viktig for oppdrettsvirksomheten som det er for villaksen. Vi har dialog med både myndigheter og med de som er mot vår type virksomhet for å se på hvilke områder vi kan bli bedre, sier Vike.

LES OGSÅ: Villaks under forskningslupen

Til stede i Norge

Fredag var en delegasjon ledet av Elena Edwards i Oslo. De leverte et bekymringsbrev til Canadas norske ambassade, Slottet og Stortinget.

Høyres stortingsrepresentant Peter Gitmark tok imot brevet.

– Vi må ha et godt regelverk som ivaretar norske oppdrettsinteresser sammen med miljøinteresser, forklarte han.

LES OGSÅ: Lakseluskrise på hele Vestlandet

Saksøkt

Delegasjonen overleverte også bekymringsbrevet til konsernledelsen i det statskontrollerte oppdrettsselskapet Cermaq. Den profilerte lakseforkjemperen Don Staniford deltok i aksjonen, samtidig som han er saksøkt av selskapet. De krever at han stanser den internettbaserte kampanjen, som sammenligner oppdrettsindustrien med tobakksindustrien.

Staniford vant første runde, men Cermaq har anket.

– Vi ønsker en god dialog. Vi diskuterer gjerne utfordringer i næringen, men vi legger ikke vekt på Don Staniford fordi han er uetterrettelig, sier pressekontakt Lise Bergan i Cermaq til TV 2.

Se innslaget her:

701828