AKSJONERER: Sykehusansatte viste sin misnøye mot de foreslåtte kuttene, da styremøtet startet onsdag. (Foto: Svein Lian / TV 2 )
AKSJONERER: Sykehusansatte viste sin misnøye mot de foreslåtte kuttene, da styremøtet startet onsdag. (Foto: Svein Lian / TV 2 )

Sykehusansatte aksjonerer mot kuttplaner

I et ekstraordinært styremøte skal det i dag besluttes om Universitetssykehuset Nord-Norge skal kutte 43 sengeplasser. Tillitsvalgte og leger mener planene er uakseptable.

I dag behandler styret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) det omstridte forslaget om kutt av 43 sengeplasser på ulike avdelinger. Meningen er å spare penger til utbygging av sykehuset.

Mens styret var samlet til det ekstraordinære møtet, var det kø til langt ut på gangen av ansatte ved UNN som protesterte mot forslaget.

Mangler allerede dagplasser

Geir Ivar Elgjo, tillitsvalgt for overlegene ved anestesi-, operasjons- og intensivklinikken, er ikke overbevist om at kuttene vil være god økonomi for samfunnet eller brukere.

– Her dreier det seg om å spare inn penger for å bygge. Men hvis det ikke blir fagmiljø igjen til å bruke byggene, har befolkningen tapt, sier Elgjo til TV 2.

Elgjo mener kutt av plassene går ut over svake grupper som geriatri og rehabilitering, føde og nevrolog.

– Hvis dagplassene hadde vært på plass ville det vært noe helt annet. Nå er det snakk om at ventelister som allerede er lange, kan bli enda lenger, sier Elgjo.

UNN-lege Hilde Wara sier responsen fra ledelsen er arrogant:

699510

Allerede gjennomgått kutt

Forslaget fra konstituert administrerende direktør, Marit Lind, innebærer en enda større dreining fra døgn- til dagbehandling og mer bruk av pasienthotell for en del pasienter og pårørende. Forslaget innebærer 37 færre senger i sengepostene, men det etableres en hotellpost på 30 senger som kompensasjon.

I tillegg gjøres det andre grep som å øke sengekapasiteten ved infeksjonsposten.

I en pressemelding fra UNN heter det at: «Styret ved Universitetssykehuset skal ta stilling til en plan for sengetallsreduksjon innenfor den somatiske virksomheten og aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging i UNN. Alle berørte klinikker har kjørt interne prosesser vedrørende dette og de har avgitt dokumentasjon for risiko og risikoreduserende tiltak.»

Elgjo mener kuttene ikke er medisinsk forsvarlig, og at det ikke er en god risiko eller sårbarhetsanalyse.

– Vi har allerede gjennomgått kutt i 2009 og nå skal det reduseres 43 senger.

Avisa Nordlys er kjent med at UNN-styret så sent som mandag fikk tilsendt et brev fra fire seksjonsledere ved medisinsk avdeling, hvor de uttrykker bekymring for konsekvensene av de foreslåtte kuttene.

Styreleder Jorhill Andreassen sier til Nordlys at alle innspill vil bli tatt med i behandlingen av saken.

Skal ikke kvitte seg med fagfolk

– De økonomiske kalkylene som ligger her er ikke reelle! Dette medfører et kjempetrøkk for de ansatte, spesielt akutt geriatri, sier May Britt Marthinsen, sykepleiernes hovedtillitsvalgt og styremedlem, under styremøtet onsdag.

Hun mener klinikksjefenes forslag ikke er forankret i fagmiljøene, og ber om utsettelse av vedtaket.

– Jeg mener det er mulig å ta grep uten at det går utover pasientene, sier Lind under møtet.

Hun presenterte planen for å omstrukturere, og fremholdt at de skal ikke kvitte seg med fagfolk.

KRITISK: Assistentlege Kjersti Hervik protesterte mot kuttplanene i forkant av styremøtet. (Foto: Svein Lian / TV 2)
KRITISK: Assistentlege Kjersti Hervik protesterte mot kuttplanene i forkant av styremøtet. (Foto: Svein Lian / TV 2)

Konstruert et teoretisk «supersykehus»

Ifølge Nordlys ønsker UNN å spare 87,5 millioner. Men fra de tillitsvalgte er budskapet klart, kuttene er uakseptable, i alle fall slik de er forelagt nå.

Om det i det hele tatt skal kuttes, må det skje i administrasjonen, mener de tillitsvalgte. Det er i dag over 1.000 administrative ansatte ved UNN, sammenlignet med 840 leger.

I en kronikk i onsdagens Nordlys, signert varaforetakstillitsvalgt for Yngre legers forening og assistentlege Kjersti Hervik og fire overleger ved UNN, vises det til at kuttforslagene dels er forankret i en rapport fra konsulentselskapet Deloite:

«Rapporten har satt sammen de aller korteste liggetidene ved ulike lidelser og konstruert et teoretisk «supersykehus». Problemet er bare at slike sykehus bare finnes i teorien».

Hervik og de fire overlegene er også kritiske til direktørens argument om at til enhver tid er ledige senger ved sykehuset.

Tv2.no følger saken!