Til tross for at de må ut på risikofylte oppdrag med fare for eget liv vil stadig flere ungdommer her i landet bli spesialsoldater.

I løpet av de 10 siste årene har det vært en firedobling i tallet på søkere som vil bli fallskjermjegere.

Nesten 1200 søkte seg inn ved forrige opptak, men bare 28 fikk plass.

Se også: Flyvåpnet i 100 med spektakulært flyshow

En av grunnene til den økende interessen er stor oppmerksomhet rundt høyprofilerte oppdrag i Afghanistan og andre krigsområder.

I fritt fall

TV 2 ble med opp i lufta da denne gruppen elitesoldater skulle ut på øvelse.

I bare 300 meters høyde kaster de seg ut over den snødekte fjellheimen.

Se hva fallskjermjegerne får oppleve – klikk på videovinduet:

Slik blir du jeger

Den norske fallskjermjegertroppen består av spesielt utvalgte vernepliktige soldater.

Troppen opererer i patruljer og skal være i stand til å gjennomføre operasjoner langt inne på fiendtlig territorium over lang tid. Dette krever personell som er spesielt godt motivert, gode til å jobbe i team, særdeles godt rustet fysisk og som har fått den grundigste og beste treningen.

Både befal og menige kan også søke opptak som spesialjeger. Kravet er gjennomført førstegangstjeneste og plettfri vandel.

SE VIDEO: Her tester TV 2 Norges nye kampfly

Opptaket gjennomføres i en 3-ukers periode i månedsskifte juni/juli, og har som overordnet målsetting å selektere personell som er egnet for å kunne gjennomføre utdanningsløpet til spesialjeger, samt påfølgende operativ tjeneste ved FSK/HJK.

Spesialoperasjoner

Ifølge Forsvarets egne hjemmesider definerer Nato spesialoperasjoner som militære aktiviteter utøvd av utpekte, organiserte, trenede og utstyrte styrker. Disse bruker operasjonsteknikker og metoder som ikke er vanlige for konvensjonelle styrker.

Disse aktivitetene utøves i fred, krise og væpnet konflikt, uavhengig av eller koordinert med konvensjonelle styrker. Politiske og militære hensyn kan kreve fordekte, skjulte eller diskrete metoder, og en vilje til å akseptere en grad av militær og politisk risiko som ikke er vanlig i konvensjonelle operasjoner.

Spesialstyrker har kort reaksjonstid og kan hurtig settes inn over store avstander på land, gjennom luften og på eller i sjøen.