vei-montasje (Foto: TV 2 montasje)
vei-montasje (Foto: TV 2 montasje)

Sju av ti norske vei- og jernbaneprosjekter kraftig forsinket

Men i ettermiddag hevdet Helga Pedersen at regjeringen har overoppfylt veiløftene.

En ny rapport TV 2 Nyhetene har fått tilgang til, tegner et dystert bilde av den norske satsingen på samferdsel.

I mars 2009 la daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) fram detaljene om regjeringens satsing i vei og jernbane. Statsråden sa da at hun var stolt av satsingen. Og senest for et par timer siden skrøt Regjeringen av seg selv:

– Vi var den første regjeringen til å oppfylle Nasjonal transportplan. Vi har ikke bare oppfylt, men overoppfylt, sa Helga Pedersen (Ap) fra talerstolen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Helga Pedersen fortalte fra talerstolen i dag om regjeringens satsing på vei i løpet av den siste perioden.

Det står i sterk kontrast til konklusjonene i en rapport TV 2 Nyhetene har fått tilgang til: Rapporten, som er utarbeidet av selskapet Multiconsult på oppdrag for NHO, slår fast at sju av ti vei- og jernbaneprosjekter her i landet er kraftig forsinket.

Selskapet har gjennomgått alle vei- og jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan. Hovedårsaken til forsinkelsene skal være mangelfullt og dårlig planleggingsarbeid, samt manglende finansiering.

Blant de store veiprosjektene som ikke blir ferdig til planlagt tid er:

  • E18: Sydhavna, Vestkorridoren og strekningen Langangen–Dørdal
  • RV 2 Jevnaker–Olimb
  • E39 på strekningene Svegatjørn–Rådal, Vadheim–Sande–Førde, og Førde–Skei–Hornindal
  • E 134 Gvammen–Århus
  • E 16 på strekningene Fønhus–Bagn–Bjørgo, Øye–Eidsbru og Varpe bru–Smedalsosen
  • E6: Ringebu–Otta, Jaktøya–Tonstad, Sluppen–Savne, Brenna–Brattås–Lien, Hålogalandsbrua, Sørkjosfjellet, Halselv–Møllnes
  • E8: Sørbotn–Laukslett, Riksgrensen–Skibotn
  • RV4: Lygna sør, Åsta bru, Loftnesbrua, Vindalsliene–Korporals bru

Se hele innslaget fra 21-nyhetene på TV 2 her:

Prioriterte forsinkede tog

I tillegg er hele 91 prosent av Jernbaneverkets tiltak for å redusere forsinkelser langt etter skjema:

– Vi har brukt pengene til andre ting, som å få togene i rute igjen. Vi var helt nødt til å gjøre noe på Oslo S, informasjonssjef Thor Erik Skarpen i Jernbaneverket til TV 2.

Jernbarneverkets informasjonssjef Thor Erik Skarpen. (Foto: TV 2)

– Kan dere leve med at sju av ti prosjekter ikke ferdigstilles?

– Så lenge togene går i rute igjen så har vi brukt pengene på fornuftige tiltak, men det er klart at vi skjønner bekymringen som NHO nok har for at man for eksempel burde brukt mer penger på godstrafikken.

– Kommer dere til å gjøre noe med det?

– Vi kommer til å gjennomføre en del av prosjektene, men de blir forsinket. Dette blir også litt opp til politikerne, som i forbindelse med arbeidet med en ny Nasjonal Transportplan skal vurdere den videre bruken av penger. Vi må forholde oss til de rammebetingelsene vi får.

Stortinget skal til sommeren behandle en forslaget til ny transportplan.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Slektningene til Geir Tangstad Holdal var sjanseløs da de i 2006 frontkolliderte på E39. (Foto: Privat)

Oppgitt

Geir Tangstad Holdal mistet i 2006 tre nære familievenner i trafikken. Etter dette har han jobbet utrettelig gjennom foreningen Nei til frontkollisjoner for at myndighetene skal satse mer på norske veier.

– Min lillesøster, svogeren min og de to niesene mine var på tur til Sola på E39 i Rogaland. Tre av dem døde momentant og en overlevde så vidt da de frontkolliderte med et vogntog som var kommet over i motsatt kjørefelt, forteller han til TV 2.

Han blir oppgitt over funnene i rapporten TV 2 nå har fått tilgang til.

– Det smerter meg at myndighetene ikke evner å omsette ord i handlingen. Nullvisjonen for antall drepte i trafikken ligger og er ambisiøs, men dette er ikke noe man bare må strekke seg etter i festtaler. Det må også vise igjen i de faktiske bevilgningene, sier han.

Hverken samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) eller noen andre i den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet kunne tirsdag kveld kommentere funnene i Multiconsult-rapporten overfor TV 2 Nyhetene.

Disse samferdselsprosjektene er forsinket:

View Forsinkede samferdselsprosjekter in a larger map