Soldater under en militærparade i Volgograd som markerte 70-årsdagen for slaget ved Stalingrad.
Soldater under en militærparade i Volgograd som markerte 70-årsdagen for slaget ved Stalingrad.

Strøm-Erichsen vil snakke om militær opprustning med russerne

Russlands forsvarsbudsjett for 2013 er 2.300.000.000.000 rubler.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tror ikke det svenske utspillet om kraftig militær opprustning og utplassering av Patriot-missiler på Gotland vil forsure det norsk-russiske forholdet.

Rett før hun reiste til Russland på offisielt besøk, uttrykte Sveriges visestatsminister Jan Björklund bekymring for russernes storstilte militære opprustning, og påpekte at noe lignende ikke har skjedd siden den kalde krigen.

LES OGSÅ: Svensk regjeringstopp vil ha rakettskjold i Østersjøen

– Jeg ser frem til å møte forsvarsminister Sjojgu, og kan ikke se noen grunn til at Björklunds utspill vil påvirke det norsk-russiske forholdet. Norge og Russland har et godt forhold. Våre to land har felles interesser av, og et felles ansvar for, en stabil og forutsigbar utvikling i Nordområdene. Vi søker gjennom vårt bilaterale forsvarssamarbeid å skape en felles forståelse av utfordringene i Nordområdene og norsk aktivitet, sier forsvarsministeren til tv2.no.

– Stort etterslep å ta igjen

I møtet med Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu onsdag vil landets militære opprustning bli et tema, bekrefter Strøm-Erichsen. Men hun nærer ikke den samme skepsisen som Sveriges visestatsminister:

– Vi kommer til å diskutere et bredt spekter av tema, og jeg vil også benytte anledningen til å få større forståelse for og innsikt i rasjonale for de russiske omstillingsplanene. Moderniseringen av de russiske væpnede styrkene må ses i sammenheng med den manglende moderniseringen i det russiske forsvaret på 1990-tallet og tidlig 2000-tall.

– I denne perioden ble det russiske forsvaret tilført svært lite ressurser. Da den russiske forsvarsreformen ble igangsatt i 2008, var det derfor et stort etterslep som skulle tas igjen. Et ledd i dette er omorganiseringen av hærstyrkene fra store mobiliseringsenheter til mindre og mer mobile styrker, sier forsvarsministeren.

Over 400 mrd. til militæret

Russland har økt forsvarsbudsjettet for 2013-2015 med 25 prosent. Utdanning, kultur og helse ble i fjor nedprioritert til fordel for de ulike våpengrenene, og forsvarsbudsjettet i år er på 2,3 billioner rubler – godt over 400 milliarder norske kroner, cirka ti ganger så mye som det totale norske forsvarsbudsjettet.

– Russland har satt av store summer til omstillingen av sitt forsvar, inkludert anskaffelser av nytt materiell. Dette er nødvendig da materiellparkens levetid er i ferd med å løpe ut, forklarer Strøm-Erichsen.