pillerus (Foto: TV 2)
pillerus (Foto: TV 2)

Vil innføre promillegrense på reseptbelagte medikamenter

– Et tankekors at vi i dag ikke har noen lovbestemt grense, mener overlege.

Som TV 2 fortalte tidligere kjører tusenvis bil i lovlig pillerus på norske veier.

Forskere kaster seg nå inn i arbeidet med å finne ut hvordan sovemedisin påvirker bilførere, og vil vurdere å innføre en slags promillegrense også for reseptbelagte medikament.

Simulatortest

Ved SINTEF i Trondheim viser kjøresimulatoren hvordan en bilfører med 0,9 i promille kjører ned en fotgjenger foran et veikryss.

– I en simulator så har vi helt trygge forhold. Samtidig har vi kontroll på alle parametre som vi ønsker å teste forsøkspersonene for. Slik at vi kan etablere veldig konkrete scenarioer hvor vi lager for eksempel fotgjengere som løper ut i vegen, eller biler som plutselig bråbremser og den typen ting. Og så kan vi gjenta forsøkene mange ganger for å få veldig sikre resultat, sier forsker ved SINTEF, Lone-Eirin Lervåg.

Les også: 130.000 kjøreturer i rus hver dag

Nå ønsker forskerne her å kunne finne ut hvordan bruken av sovemedisiner og andre medikamenter påvirker kjøreferdighetene.

– Det vi ønsker å gjøre nå er å teste på vanlige lovlige medikamenter - for eksempel bruk av innsovningstabletter. Og da ønsker vi rett og slett å teste – gi forsøkspersonene en tablett på kvelden før de legger seg, og så teste dem i kjøresimulatoren morgenen etter for å se hvordan disse konsentrasjonene i blodet påvirker kjøredyktigheten deres, sier hun.

Se reportasje her:

– Et tankekors

– Vi mangler mye forskningsbasert viten om effekten av legemidler på bilkjøring, sier overlege ved St. Olavs Hospital, Arne Helland.

At kjøring i simulatoren gir samme resultater som kjøring ute i trafikken har de slått fast gjennom et forskningsprosjekt der de skjenket full bilførere og lot de kjøre både her og ute på en lukket bane

– Det betyr at vi har nå et validert verktøy som vi kan bruke til videre forskning på legemidler der forholdet mellom legemiddelbruken og kjøreadferden er mindre kjent, sier Helland.

For det er et tankekors at vi i dag ikke har noen lovbestemt grense når det gjelder bilkjøring etter inntak av medikamenter som du har fått resept på fra legen din.

– Vi vet at ruspåvirket kjøring ligger bak en stor andel av trafikkulykker både med dødelig utgang, men også mange av de trafikkulykkene der folk blir skadet for livet, så det her et et samfunnsproblem, sier overlegen.

Gir bilførere dispensasjon

I fjor kom det nye retningslinjer som gjorde det strengere å kjøre bil med legemidler og narkotiske stoffer i blodet. Likevel kan mange sjåfører kjøre helt lovlig i trafikken med høye doser trafikkfarlige legemidler.

De nye forskriftene tillater nemlig at leger og fylkesmenn fortsatt kan gi bilførere dispensasjon fra helsekravet til førerkort. Det betyr at de kan kjøre bil selv om de inntar trafikkfarlige legemidler med en dose som tilsvarer langt over 1 i alkoholpromille.

Et av de mest brukte legemidlene i Norge er diazepam, virkestoffet i blant annet Valium og Vival.

En lege kan skrive ut resept på en døgndose på inntil 10 milligram uten at pasienten mister førerkortet. I følge beregninger fra Folkehelseinstituttet tilsvarer det en alkoholpromille på 0,7.