FRYKTES ØDELAGT: TV 2 vet at både PST og Oslo-politiet nå frykter at Forsvaret har ødelagt for operasjonen som var i gang i utlandet for å avsløre terrorplaner mot Norge og Nederland. (Foto: TV 2)
FRYKTES ØDELAGT: TV 2 vet at både PST og Oslo-politiet nå frykter at Forsvaret har ødelagt for operasjonen som var i gang i utlandet for å avsløre terrorplaner mot Norge og Nederland. (Foto: TV 2)

Frykter at terroravsløring ble ødelagt

PST frykter at Forsvaret har ødelagt for en operasjon som skulle avsløre terrorplaner mot Norge.

PST frykter at Forsvaret har ødelagt for en operasjon som skulle avsløre terrorplaner mot Norge.

Da Forsvaret i går hevet terrorberedskapen ved alle militære anlegg i Norge kom det som en stor overraskelse på politiet. Verken Politiets sikkerhetstjeneste eller Oslo-politiet ble på forhånd varslet om beredskapshevingen, får TV 2 opplyst. Dette har ført til sterke reaksjoner blant dem som jobber med antiterror i politiet.

Se innslaget:

LES OGSÅ: Tidligere forsvarssjef: – Tror et tips kan ligge bak

Frykter ødelagt operasjon

TV 2 vet at både PST og Oslo-politiet nå frykter at Forsvaret har ødelagt for operasjonen som var i gang i utlandet for å avsløre terrorplaner mot Norge og Nederland.

– Vi frykter at det aktuelle miljøet nå har fanget opp at de er under oppsikt. Dette kan føre til at de endrer taktikk og vi kan miste kontrollen over de, sier en politikilde til TV 2.

Stoltenberg irritert

Flere kilder sier til TV 2 at også statsminister Jens Stoltenberg har latt seg irritere over Forsvarsdepartementets informasjonssvikt. Han mener Forsvaret undervurderte publikums behov for informasjon og burde tatt lærdom av den grundige gjennomgangen etter 22. juli.

– Når man er gjennom den type situasjoner vi har vært i gjennom nå med økt oppmerksomhet på beredskap, så er det alltid klokt å gå gjennom det og se hvordan man kan lære og utvikle enda bedre rutiner for å håndtere den type situasjoner, sier Stoltenberg til TV 2.

Se innslaget:

– Unødvendig å heve

TV 2 vet at PST og Forsvarets etterretningstjeneste i en tid har hatt informasjon om at en terrorcelle kunne slå til i Norge og i Nederland. Etterretningsinformasjonen skal ikke si noe om hva som er målet. En operasjon var i gang i utlandet for å avsløre de mulige planene i samarbeid med andre lands sikkerhets- og etterretningstjenester. PST mente det ikke var nødvendig å heve trusselnivået i Norge fordi man hadde kontroll på det aktuelle miljøet.

Forsvaret vurderte det altså annerledes. Forsvarssjefen er ikke kjent med at beredskapshevingen kan ha ødelagt for en operasjon i utlandet som skulle avsløre terrorplanene.

– Det har vi ingen kunnskaper om, sier forsvarssjef Harald Sunde til TV 2.

Politiet oppgitt

I Politi-Norge er det mange som er oppgitt over Forsvarets sololøp.

– Vi skulle gjerne ha visst at dette ble iverksatt før det ble iverksatt slik at vi unngår misforståelser. Jeg synes det er bra at Forsvaret nå ser på sine informasjonsrutiner og da blir det sikkert bedre i fortsettelsen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til TV 2.