For to uker siden ba ombudsmannen for Forsvaret, Kjell Arne Bratli, om en redegjørelse fra forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) om det som skulle være krav om lojalitetserklæring til forsvarssjef Harald Sunde.

Bakgrunnen var at flere generalinspektører hadde varslet ombudsmannen om at de følte en begrensning av ytringsfriheten.

Nå har ombudsmannen fått svar fra Strøm-Erichsen.

LES OGSÅ: – Etterretning fra NATO førte til økt terrorberedskap

Ble praktisert i 1945

I brevet til forsvarsministeren ber Bratli om at hun må undersøke om dette stemmer.

«Ordningen med lojalitetserklæring har ikke vært praktisert innen statsforvaltning i Norge siden 1945», skriver ombudsmannen.

Bratli legger til at en lojalitetsplikt er anerkjent som en ulovfestet prinsipp i norsk rett, og at den er rettet mot virksomheten og ikke ovenfor enkeltpersoner.

LES OGSÅ: Kamp om å bruke helikoptre til terrorbekjempelse

– Bare påstander

Strøm-Erichsen beroliger ombudsmannen med at det ikke finnes noen slik erklæring. Forsvarsministeren mener at påstandene om lojalitetserklæring må ha oppstått som følge av et nytt vedlegg som følger protokollen etter sjef-til-sjef-samtalene forsvarssjefen har med de øverste lederne.

«Det ble i sjef-til-sjef-samtalene for 2013 også utformet et vedlegg til protokollen som omhandler oppfølging av forsvarlig forvaltning. Denne avtalen skal sikre at DIF-sjefen (Driftsenheten i Forsvaret) følger opp merknader fra Riksrevisjonen i de årlige regnskaps- og forvaltningsrevisjoner».

Strøm-Erichsen påpeker at protokollen med vedlegg fra sjef-til-sjef-samtalene ikke kan defineres som en lojalitetserklæring.

LES OGSÅ: Forsvarssjefen forsikrer at marinejegerne blir i Bergen