Eirik Eng Haugen ble bare 17 år.
Eirik Eng Haugen ble bare 17 år.
Eirik Eng Haugen ble bare 17 år. (Foto: Privat)
Eirik Eng Haugen ble bare 17 år. (Foto: Privat)

Eirik (17) fikk psykosemedisin før han tok livet sitt

Medisinen bør ikke gis til noen under 18 år uten grundig utredning og oppfølging, advarer Helsedirektoratet. Den kan føre til økt selvmordsfare.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Søndag fortalte TV 2 historien om 17 år gamle Eirik Eng Haugen som tok livet sitt etter å ha vært en kasteball i systemet.

Moren til Eirik, Monika Eng, forteller til TV 2 Nyhetene at de visste at han fikk medisiner for å bedre søvnen, men ikke hvilke. Det fikk de først vite i etterkant.

(artikkelen fortsetter under bildet)

eiriksmor (Foto:
  TV 2)
eiriksmor (Foto: TV 2)

Ikke psykotisk, fikk psykosemedisin

Rundt et halvt år før han døde ble han innlagt etter et selvmordsforsøk. Senere ble han innlagt fordi han hadde tanker om å drepe foreldrene sine.

Behandleren mistenkte at han ikke bare hadde sosial angst, men også en psykisk lidelse forbundet med schizofreni. Ifølge journalene var han ikke psykotisk, likevel ble han satt på antipsykosemedisinen Serequel.

– Jeg synes det er hårreisende at han blir satt på en medisin som er for en sykdom, som han ikke har utredet ham for. Det er ikke nok at de mistenker at han har den, sier Eiriks mamma.

– Hvorfor er det galt?

– Dette er et preparat som ikke skal brukes til dem under 18 år. Det er sterke advarsler, blant annet om bivirkninger som økt selvmordsrisiko.

Tok overdose med samme medisin

Eirik valgte selv å slutte med Serequel rundt tre måneder før han tok livet sitt. I tiden han han gikk på antipsykosemedisinen som skulle bidra til å dempe tankekjøret hans, forsøkte han en gang å ta livet sitt med en overdose av det samme medikamentet.

– Og hva skjedde etter det?

– Da fikk han foreskrevet mer! Akkurat samme type tabletter.

– Hva synes du om det?

– Jeg blir jo sjokkert. Hva har de tenkt på?

Ikke tilstrekkelig utprøvd

På dette YouTube-klippet advarer utvikleren av Serequel, Astra Zeneca, selv mot bruk av den antipsykotiske medisinen til noen under 18 år.

I reklamefilmenm som er forbudt vist i Norge, men beregnet for det amerikanske markedet, sies det følgende:

– Ring legen din hvis du har uvanlige endringer i humør, oppførsel eller tanker om selvmord. Antidepressiva kan forsterke slike tanker hos barn, tenåringer og unge voksne.

Astra Zeneca ønsker ikke å la seg intervjue av TV 2, men Susanne Skovgaard Nickelsen, VP Medical Nordic/Baltic, skriver i en e-post:

«Behandlingen av psykiske lidelser er en svært kompleks oppgave. Likeledes er det komplisert å utvikle medisiner til denne gruppen da sykdommen utarter seg på mange ulike måter, og ulike psykiske lidelser har overlappende symptomer. Seroquel er godt dokumentert til behandling av voksne pasienter med schizofreni, bipolar sykdom og alvorlig depresjon. Vi har ikke en tilstrekkelig mengde dokumentasjon på bruk av medisinen på yngre mennesker til at denne bruksformen er godkjent av legemiddelmyndighetene.»

Kvetiapin kan øke selvmordsfaren

Seroquel inneholder virkestoffet kvetiapin (Quetiapin, ATC kode: N05AH04), og alle antipsykotika som inneholder kvetiapin, kan medføre økt selvmordsfare. Dette er grunnen til at medikamentet ikke er anbefalt brukt til barn og unge.

I Felleskatalogen blir det advart på følgende måte:

«Barn og ungdom: Anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år. Pasienter med selvmordsrelaterte hendelser i anamnesen, eller pasienter med hyppige selvmordstanker før behandlingsstart, har større risiko for selvmordstanker eller -forsøk, og bør overvåkes og følges nøye under behandlingen. Spesielt gjelder dette høyrisikopasienter, særlig tidlig i behandlingen og etter dosejusteringer. Pasienter (og omsorgspersoner) bør gjøres oppmerksom på behovet for monitorering av ev. klinisk forverring, selvmordsrelatert atferd eller -tanker, og uvanlige endringer i oppførsel, og de bør søke legehjelp umiddelbart ved slike symptomer.»

– Forutsetter grundig vurdering

Heller ikke Helsedirektoratet anbefaler medisinene brukt til unge.

– Når dere kommer med en slik anbefaling, er ikke den til for å følges?

– Jo, svarer divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Cecillie Daae.

– Jeg forutsetter jo at i disse alvorlige situasjonene, så gjøres det grundige vurderinger knyttet opp til den enkelte.

Prøvde ut på Eirik

Men Sykehuset Innlandet valgte å trosse alle advarsler.

– Måten vi prøver det ut på, som vi gjorde med Eirik mens han var innlagt og får oppfølging, oppfatter jeg som ganske betryggende, sier assisterende divisjonsdirektør ved divisjon for Psykisk helsevern, Odd Auglænd på vegne av Sykehuset Innlandet HF.

Se hele innslaget fra 21-nyhetene her (artikkelen fortsetter):

Brukte kvetiapin i selvmordsforsøk

Selv etter at Eirik hadde brukt kvetiapin til nok et selvmordsforsøk, skrev legene ved Sykehuset Innlandet ut ny resept på samme medisin til den unge gutten.

– Jeg tror dessverre at dette kunne en tatt konsekvensen av i den sammenhengen hvor han intoksikerte seg (begikk selvmordsforsøk red.anm.), og tatt det bort da. Vi kunne ha vurdert om det var nyttig for ham å bruke medikamentet, sier Auglænd.

Brukes oftest i Hedmark og Oppland

Tall TV 2 har hentet inn fra Reseptregisteret, viser at fylkene som dekkes av Sykehuset Innlandet i en årrekke har medisinert barn og unge med kvetiapiner. I perioder har de brukt dette tre til fire ganger så ofte som resten av landet.

– Finner du det bekymringsfullt?

– Da må vi finne ut av hvorfor, i hvilken sammenheng er dette brukt, sier Auglænd som forsikrer at Sykehuset Innlandet tar dette på alvor.

– Det er vi veldig innstilt på å gjøre, understreker Auglænd.

Ledelsen ved Sykehuset Innlandet, avdeling for Psykisk helse,
  forsikrer TV 2 om at de tar tallene fra Reseptregistert på alvor. (Foto:
  Olav T. Hustad Wold)
Ledelsen ved Sykehuset Innlandet, avdeling for Psykisk helse, forsikrer TV 2 om at de tar tallene fra Reseptregistert på alvor. (Foto: Olav T. Hustad Wold)

Medisiner i stedet for utredning

Moren til Eirik mener psykiatrien for lett tyr til medisiner når mennesker har det vanskelig.

– Jeg frykter jo at det blir skrevet ut medisiner i stedet for at pasienter blir utredet, sier Monika Eng.

– At de demper symptomer uten egentlig å kjenne årsaken til dem.

– Hva synes du om det?

– Det er jo vanvidd!


Bakgrunnsinformasjon: Tallene TV 2 har hentet inn fra Reseptregisteret, har brukere per 1000 innbyggere som måltall. Tabellen er basert på disse søkekriteriene: Legemiddelet N05AH04 Quetiapin, perioden 2004-2011 (alle tilgjengelige år), aldersgruppene 0-9 og 10-19, samtlige fylker og med kombinerte tall for begge kjønn. Tallene er lagt frem både for Helsedirektoratet og Sykehuset Innlandet. Du kan selv ettergå vår bruk av disse tallene ved å laste ned denne tabellen i Microsoft Excel-format her. Vi har merket Oppland og Hedmark i gult for å gjøre det enklere å se disse to fylkene.