Hege Anita Eilertsen smiler tappert, og synes konsekvensene av en liten mangel fører til enorme økonomiske konsekvenser. (Foto: Gullik Maas Pedersen/ANB)
Hege Anita Eilertsen smiler tappert, og synes konsekvensene av en liten mangel fører til enorme økonomiske konsekvenser. (Foto: Gullik Maas Pedersen/ANB)

Bøyd feste på varebil-veggen kostet 85.388 kroner

Uheldig bileier har fått straffen - etter fire måneders saksbehandling.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Du husker sikkert saken: For nøyaktig fire måneder siden ble Hege Anita Eilertsen stoppet i en kjøretøykontroll på fergeleiet i Svolvær. Den ene av to festebraketter som holdt en skillevegg på plass var bøyd.

Skilleveggen i den grønnregistrerte toseteren hadde forskjøvet seg én centimeter. Da slo tolletaten til.

Bilen hadde fått en centimeter større plass til føreren, og skulle omregistreres til ny avgiftsklasse. En svimlende tilleggsavgift ble forespeilet bileier Hege, skriver Lofotposten.no.

Saken fikk svært mange reaksjoner fra leserne, og nasjonal oppmerksomhet.

Nå foreligger resultatet: 85.388 kroner for én centimeter.

Feil ressursbruk

– Jeg synes det er urimelig. Ikke fikk jeg mulighet til å rette opp feilen. En mangel som kontrollørene registrerte ikke var gjort med hensikt, og slett ikke ga meg noen fordel eller vinning. Hadde det vært brukt skjønn der og da, ville kontrollørene gitt meg en frist til å rette opp feilen, sier Hege.

Men det ble straks opprettet forvaltningssak. Og nå har byråkratiet jobbet med dette i fire måneder. Hva denne ressursbruken koster vet man ikke.

– Jeg ble godt behandlet og veiledet av saksbehandleren i Tollregion Trondheim. Men jeg oppfattet det slik at klageadgangen ikke var verdt noe som helst. Til å begynne med hadde jeg en millimeter håp om at det fantes en mulighet til rimelig fornuftig tankegods i etaten. Men et rigid regelverk er det eneste det blir vist til, sier Hege.

Stortinget

Da Lofotposten omtalte saken i høst, reagerte Jan Arild Ellingsen (Frp) straks og sendte spørsmål direkte til finansministeren.

Sigbjørn Johnsen svarte: «Jeg har fått opplyst fra Toll- og avgiftsdirektoratet at tollregionen ikke har fattet noe vedtak i den konkrete saken som representanten Ellingsen viser til. Et eventuelt vedtak vil for øvrig kunne påklages til Toll- og avgiftsdirektoratet.»

Når Ellingsen får kjennskap til vedtaket om 85.388 kroner i avgift for Hege Anita Eilertsen, er reaksjonen voldsom.

– Dette er totalt uakseptabelt. Man kan ikke forvalte et regelverk uten det minste snev av skjønn. Lovgiverne har aldri ment at en liten tilfeldighet skal slå så voldsomt ut for et lite offer. Det er Statens vegvesen som typegodkjenner bilene. De har øyensynlig ikke gjort en god nok jobb, når en festebrakett lar seg bøye så lett. Braketten skulle aldri vært godkjent. Det ville spart bileier Hege for mye trøbbel. Rognan Auto, som er leverandør, har sitt ansvar her, og jeg håper uansett hvordan saken forvaltes videre, at firmaet tar sitt ansvar og lar bileieren bli økonomisk skadefri, sier Ellingsen.

Han tar igjen opp saken med departementet.

Tar opp saken på nytt

– Vi kan ikke ha et byråkrati som forvalter regelverket på en slik måte, fastslår Ellingsen.

Samme dag Hege var i kontrollen i høst møtte hun ordfører Eivind Holst i Svolvær. Også ordføreren mener måten denne saken er forvaltet på blir meningsløs.

– Reglene kan ikke forvaltes så firkantet uten et snev av fornuft, sier Holst.

Han mener dette går på rettssikkerheten løs, og anbefaler Lofotposten å kontakte partikollega André Oktay Dahl (H) på Stortinget.

Oktay Dahl er enig i at regelverket ikke kan forvaltes så bastant.

– Det må åpnes en mulighet til å utøve skjønn. Bak regelverket er det en hensikt. Men jeg ser ikke at hensikten er slik utfallet i denne saken er blitt. Ingen regler er laget for å ramme brukere så urimelig som i dette tilfellet. Jeg vil derfor spørre finansdepartementet og ministeren om reglene skal være så bastante uten mulighet til skjønnsmessig vurdering, sier medlem i justiskomiteen André Oktay Dahl fra Høyre.

Les flere bil- og motorsaker fra Lofotposten her:

Les Brooms kommentar: Av og til blir én centimeter ganske drøyt