SLÅS SAMMEN: Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialkommando foreslås sammenslått til en avdeling. (Foto: Forsvaret / Scanpix)
SLÅS SAMMEN: Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialkommando foreslås sammenslått til en avdeling. (Foto: Forsvaret / Scanpix)

Forsvarssjefen vil ha «egen forsvarsgren» for spesialstyrkene

Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialkommando skal opphøre i sin nåværende form mens ledelsen samles i Oslo.

Forsvarssjef Harald Sunde la i dag frem sin fagmilitære anbefaling for videre utvikling av Norges spesialstyrker.

Forsvarssjefen vil legge ned både Marinejegerkommandoen (MJK) og Forsvarets spesialkommando (FSK) i sin nåværende organisasjonsform og opprette én ledelse for alle spesialstyrkene.

Sunde kaller sammenslåingen et nytt virksomhetsområde, noe som i praksis betyr en ny forsvarsgren.

– Vi lever i en omskiftelig verden, terrorismen kommer oss nærmere. Det opplevde vi 22. juli, og ikke minst så vi at nordmenn ble rammet i Algerie. Da må vi sørge for at våre spesialstyrker er i stand til å løse oppgavene, dersom terrorisme skulle ramme oss her hjemme.

– Med dette forslaget vil alle spesialstyrkene kunne settes inn både på land og i sjøen – og det som er svært viktig for oss, vår olje- og gassinfrastruktur, sier forsvarssjefen til TV 2.

– Men hvorfor er det nødvendig med sammenslåing av spesialstyrkene for å få dette til?

– Jeg kan bruke vår olje- og gassinfrastruktur som eksempel, ikke bare i sjøen men på land. I dag strekker den seg fra sør i Nordsjøen til Finnmark. En situasjon på land eller i sjøen krever så store ressurser, så stor innsats, at alle må ha evnen til å bli satt inn. Derfor må vi ha samme teknikk, samme utstyr, ha trent sammen, og kunne settes inn som en styrke. Det krever enhetlig ledelse.

I dag er det Generalinspektøren for Sjøforsvaret som styrer MJK, mens Generalinspektøren for Hæren råder over Hærens jegerkommando / Forsvarets spesialkommando med sine fallskjermjegere og spesialjegere.

NYE LOKALER: Marinejegerkommandoen får nytt administrasjonsbygg og flerbrukshaller på Haakonsvern. (Foto: Hommedal, Marit/NTB scanpix)

Ved å fjerne eller slå sammen stabs- og støttefunksjoner som de forskjellige avdelingene har i dag, mener Sunde at man kan få flere spesialsoldater til disposisjon.

– Omorganiseringen bedrer spesialstyrkenes evne til å løse alle sine oppgaver, inkludert kontraterrorberedskapen for hele landet, sier Sunde.

– Marinejegerne skal bli i Bergen. De skal få nye oppgaver, utvidede oppgaver, og dette forslaget betyr også investering i ny infrastruktur ved Haakonsvern.

– Så det er ikke sånn at du flytter marinejegerne til Rena?

– Nei. Men som en del av denne utredningen så har vi også sett på et alternativ hvordan det ville være å knytte alle sammen i en avdeling på Østlandet. Den er forkastet, fordi det er så verdifullt at vi har et nært samarbeid med sjøforsvaret og med hæren, sler forsvarssjefen, som tidligere har vært leder for Hærens Jegerkommando.

Sjøforsvaret og Hæren blir med dette frattatt sine spesialavdelinger som i stedet skal sortere under Forsvarssjefen og ikke under de respektive forsvarsgrenene slik det er i dag.

Samler ledelsen i Oslo

Ved at spesialavdelingene samles under en sjef betyr det i praksis at Sunde vil opprette en helt ny forsvarsgren. Lederen for spesialstyrkene skal holde til i Oslo og rapporterer direkte til nettopp Forsvarssjefen.

SPESIALAVDELING: Eliteavdelingen FSK er blant verdens beste spesialstyrker, og har de siste årene deltatt i krevende operasjoner i blant annet Afghanistan. (Foto: Hovtun, Lars Magne/NTB scanpix)

På denne måten skal kontakten mellom forsvarsledelsen og spesialstyrkene være tettere enn den er i dag, mener Sunde.

Omleggingen som foreslås legger opp til at spesialstyrkene skal ha samme tilstedeværelse som i dag. Marinejegerkommandoen har i dag hovedbase på Haakonsvern i Bergen og en mindre beredskapsbase i Ramsund.

Den nye felles avdelingen skal fortsatt ha tett samarbeid med Sjøforsvaret i både Bergen og Ramsund.

Dette medfører at Marinejegerkommandoen (MJK) opphører i sin nåværende form og blir slått sammen med Hærens Jegerkommando / FSK som i dag har base i Rena leir på Elverum. Basen på Rena skal bli ny hovedbase for alle avdelingene. Forsvaret har de siste årene brukt milliarder av kroner på å ruste opp leiren i Østerdalen.

SAMLER STYRKENE: Forsvarssjef Harald Sunde ønsker å samle spesialstyrkene i en ny avdeling. (Foto: Kallestad, Gorm/NTB scanpix)

Oppretter mindre enheter

Med flere kampavdelinger kan det ifølge forsvarssjef Harald Sunde også etableres mindre enheter som har kort reaksjonstid.

– Totalt sett gir dette en organisasjon som er bedre i stand til å møte fremtidige utfordringer.

Forslagene som legges fram bygger på en SOF-studie (Special Operations Forces) som ble gjennomført ifjor høst. I denne studien ble det ifølge Forsvaret avdekket problemer med slik strukturen er i dag og at man med en annen form kan få en bedre beredskap.

Videre er det opp til Forsvarsdepartementet og senere Stortinget om Sunde får det slik som han vil.