Miljøpartiet De Grønne ble stiftet 29. oktober 1988 som en sammenslutning av lokale partilister.

Partiet har ingen leder, men to nasjonale talspersoner, Harald Nissen og Hanna Marcussen.

I 1987 ble partiet valgt inn i bystyret i Halden med fire representanter, i Kristiansand fikk by- og miljøvernlisten hele seks i kommunestyret, bymiljølisten i Fredrikstad fikk fire, mens De Grønne kom inn med et mandat i Akershus fylkesting. I 1991 ble Jan Bojer Vindheim valgt inn i bystyret i Trondheim. I dag er De Grønne en del av den rød-grønne koalisjonen som styrer byen.

Etter 2005 har partiet hatt vekst i antall medlemmer. Flere folkevalgte som tidligere har representert SV, Venstre, KrF og Høyre har meldt seg inn i partiet. Landsmøtet i 2011 var det største i partiets historie med 130 personer.

Ved kommunevalget i 2011 fikk De Grønne sitt nasjonale gjennombrudd, og kom inn i 15 kommunestyrer, fylkestinget i Hordaland og fire bydelsutvalg i Oslo.

Ved kommunevalget i 2011 fikk partiet 2,5 prosents oppslutning i Oslo.

Foran stortingsvalget i 2013 er Rasmus Hansson partiets toppkandidat i hovedstaden, mens de nasjonale talspersonene Harald Nissen topper i Sør-Trøndelag og Hanna Marcussen er listetopp i Rogaland.