FATTIGDOM: Marianne Minde ved Kirkens Bymisjon forteller at barn legger sge sultne og mangler varme klær. (Foto: Joachim Storvik/TV 2)
FATTIGDOM: Marianne Minde ved Kirkens Bymisjon forteller at barn legger sge sultne og mangler varme klær. (Foto: Joachim Storvik/TV 2)

Barn i Norge går sulten til sengs

Hver dag legger norske barn seg sultne. Mange mangler varme klær og noen har knapt leker. Frivillige organisasjoner tetter sikkerhetshullene i det offentlige sikkerhetsnettet.

– Behov for hjelp er økende, vi har sluttet markedsføring for lengst, det kommer folk hele tiden og vi har rekordår igjen i år. Og vi kunne hjulpet flere, men vi har ikke ressurser til det nå, forteller Marianne Minde, koordinator for Home-Start ved Kirkens Bymisjon i Bergen.

Kirkens Bymisjon og andre frivillige organisasjoner opplever økt pågang og sterke hjelpebehov fra barnefamilier som opplever at det offentlige sikkerhetsnettet svikter. Sosialhjelpskontorene verken makter eller i noen tilfeller villig, til å yte den hjelpen som skal gi barna det mest nødvendige. Private givere blir stadig viktigere når fattig familier skal klare hverdagen.

Tett på de fattige

– Vi opplever dessverre at mange får ikke den hjelpen de skulle hatt på de ulike kontorene de går på. Vi kommer tett på og kan dokumentere veldig mye, forklarer Marianne Minde.

Home-Start Familiekontakten er en organisasjon der frivillige tilbyr støtte og praktisk hjelp til småbarnsfamilier, som selv opplever at de er i en vanskelig livssituasjon og ønsker hjelp. Noen opplever at de ikke får den hjelpen de trenger gjennom det offentlige hjelpeapparatet. Andre vegrer seg for å be om sosialhjelp.

– Hva ser dere?

– Mor ligger kanskje på sofaen, de har bare ett soverom, har ikke seng, kan ikke delta på kino, aktiviteter og andre ting som koster penger. Vi opplever at mange familier får spørsmål om de vil være med på badeland, kino og annet, men må si nei for de har ikke råd. Barna ønsker å være med, men da må de kanskje droppe middagen neste dag, forklarer Minde til TV 2 Nyhetene.

Robert Eriksson i Fremskrittspartiet sier Frp-forslag til endringer er blitt nedstemt- se reportasje:

694463

De kommunale sosialkontorene gir økonomisk bistand som skal sikre at barnefamilier får hjelpen de har rett på, men slett kartlegging, mangelfull kunnskap og et tregt byråkrati er noen av årsakene som gjør at familier og barn blir skadelidende.

Legger seg sulten

– Er det mange barn som ikke har det de trenger?

– Ja, det er det.

– Hvordan?

– De mangler varme klær, muligheten til å kunne si ja takk til kino, delta på fotball, trening og mye annet.

– Sulter barn?

– Ja det gjør de, det er mange som legger seg sulten i dag.

– Uakseptabelt

I 2012 ble det gjort tilsyn ved en rekke av landets kommunale NAV-kontor. En gjennomgang som TV 2 har gjort, viser at 7 av 10 bryter loven ved ikke å sikre at barn av sosialhjelpsmottakere blir kartlagt grundig, slik at de sikres den hjelpen de trenger.

Les også: Nav-kontor svikter hjelpetrengende barn

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende, det er stekt beklagelig og ikke minst uakseptabelt at det er de fattige barna som lider, som ikke får den hjelpen man skulle hatt. Det er et svik mot de fattige barna, tordner Frp's Robert Eriksson, leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Eriksson påpeker at Frp har foreslått, men blitt nedstemt i Stortinget, når partiet har tatt til orde for å flytte ansvaret for sosialhjelp over fra kommunen til den statlige delen av NAV og innføre like satser over hele landet.

– Det er nettopp for å forhindre ulikheter fra kommune til kommune og sikre at de fattige barna blir ivaretatt på en bedre måte.

– Hva tror du er muligheten til den omfattende svikten?

– Årsaken tror jeg skyldes at kommunene mangler god nok kompetanse til å skjønne hverdagen til fattige barn som lever i fattige familier til å bruke det fornuftige skjønnet som kommune er satt til å bruke. Jeg synes også det er oppsiktsvekkende å se at Regjeringen ikke klarer å få større gjennomslagskraft i sine egne kommuner når vi ser på at mange av kommunene er styrt av Ap, avslutter Eriksson.