ALKOHOL OG NARKOTIKA: Alkohol er en vanlig enkeltårsak til dødsulykker i Norge, men ikke lenger den vanligste formen for rusmiddel i trafikkontroller. (Foto: Gorm Kallestad / Scanpix)
ALKOHOL OG NARKOTIKA: Alkohol er en vanlig enkeltårsak til dødsulykker i Norge, men ikke lenger den vanligste formen for rusmiddel i trafikkontroller. (Foto: Gorm Kallestad / Scanpix)

130.000 kjøreturer i rus hver dag

Og det er de narkotiske stoffene som øker mest.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Beregninger fra UP anslår at 130.000 kjøreturer gjennomføres av rusede personer daglig i Norge. 30.000 av disse er personer med alkohol i blodet, og alkohol er dermed ikke lenger det vanligste middelet blant rusede bilister.

– Det er andre illegale rusmidler som øker mest i våre kontroller. 100.000 kjøreturer årlig foretas av folk er ruset på illegale eller reseptbelagte midler, sier UP-sjef Runar Karlsen.

– Andelen som kjører med promille holder seg stabilt, men andre rusmidler stiger, sier han. Kjøring etter bruk av trafikkfarlige legemidler er vanligere i Norge enn i de fleste andre land

Har du blitt rammet av rus i trafikken eller har du selv kjørt i ruspåvirket tilstand? Vi vil høre fra deg - send e-post til abz@tv2.no

Norge på resepttoppen

Seniorforsker Asbjørg Christophersen ved Folkehelseinstituttet sier tallene er et overslag etter en undersøkelse som Folkehelseinstituttet gjorde i veikanten i forbindelse med politikontroller. 20.000 bilister ble stoppet i en rekke kontroller over hele landet avla anonyme spyttprøver, som ble analysert.

– Prøvene ble analysert på alkohol og over 20 andre rusmidler (narkotiske stoffer og varseltrekantmerkede legemidler), sier Christophersen, som også legger til at 13 land hadde samme undersøkelse.

– Forekomsten av alkohol var over ti ganger høyere i Sør-Europa, mens i Norden var det mer reseptbelagte medisiner med trekantvarsel. Rundt 4,5 prosent hadde brukt varseltrekantmerkede medisiner, og i underkant av 2 prosent hadde brukt narkotika. Ikke alle disse var påvirket, sier hun.

Kjøring etter bruk av trafikkfarlige legemidler er vanligere i Norge enn i de fleste andre land, ifølge Folkehelseinstituttet.

Begrenset effekt med lavere promillegrense

Antall trafikanter som kjører i alkoholrus har vært stabilt i flere år. Rus bak rattet er den enkeltårsaken som forårsaker flest dødsulykker

– Gjennomsnittspromillen er rundt 1,5 blant bilistene som blir tatt av politiet i promillekontroll eller av andre årsaker som ulykker, registrering av uforsvarlig kjøring. Det har den vært i veldig mange år. I de siste årene er det blitt vanligere med andre rusmidler, sier forskeren.

I 2001 ble tillatt øvre promillegrense senket fra 0,5 til 0,2. Men dette har trolig ingen effekt på gruppen som utgjør det største promilleproblemet: gjengangerne, som blir tatt igjen og igjen - enten de har førerkort eller ikke.

– Lavere promillegrense gjorde kanskje at normalbilistene lar helt være å drikke før de kjører, mens de kanskje tok et halvt glass vin tidligere. Men for gjengangerne spiller det nok ingen rolle hva promillegrensen er, sier Christophersen.

Rattrus største enkeltårsak

Rus bak rattet er blant enkeltårsakene som forårsaker flest dødsulykker. Hastighet er verstingen og ansvarlig for 50 prosent av ulykkene med dødelig utfall, mens rundt 25 prosent av dødsulykkene skyldes rus.

Men kun et fåtall av de berusede bilførerne blir tatt, og mange av dem blir avdekket etter at det først er skjedd en ulykke. Litt over 8700 ble tatt i 2012, ifølge UP-sjefen.

Oppfordrer til rattlås

Statens vegvesen sendte denne uken ut informasjon om hvordan transportører skal anskaffe og bruke alkolås i sine kjøretøy. Vegvesenet oppfordrer kommunene til å kreve alkolås når de kjøper transporttjenester.

– Norge er langt fremme innen trafikksikkerhetsarbeid generelt, men når det gjelder alkolås må vi se oss grundig slått av både svenskene og finnene. Statens vegvesens egne

PROMILLEKJØRING: To personer er skadd i denne ulykken i Oddernestunnelen i Kristiansand i 2007. Politiet mistenkte promillekjøring da en motorsykkel veltet. (Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX)
ulykkesanalyser viser at rus er en avgjørende faktor i 20 prosent av alle dødsulykker. Det er en stor utfordring å redusere disse ulykkene og alkolås er et skritt i riktig retning. Derfor bør vi ha som mål å ta igjen svenskene så fort som mulig, sier Anne Beate Budalen i Vegdirektoratet.

Svenskene har i dag 80.000 alkolåser innenfor yrkestransporten. To tredeler av alle svenske kommuner har stilt krav om alkolås ved skoletransport. I Norge har 4000 kjøretøy alkolås.