ALKOHOL OG NARKOTIKA: Alkohol er en vanlig enkeltårsak til dødsulykker i Norge, men ikke lenger den vanligste formen for rusmiddel i trafikkontroller. (Foto: Gorm Kallestad / Scanpix)
ALKOHOL OG NARKOTIKA: Alkohol er en vanlig enkeltårsak til dødsulykker i Norge, men ikke lenger den vanligste formen for rusmiddel i trafikkontroller. (Foto: Gorm Kallestad / Scanpix)
ALKOHOL OG NARKOTIKA: Alkohol er en vanlig enkeltårsak til dødsulykker i Norge, men ikke lenger den vanligste formen for rusmiddel i trafikkontroller. (Foto: Gorm Kallestad / Scanpix)
ALKOHOL OG NARKOTIKA: Alkohol er en vanlig enkeltårsak til dødsulykker i Norge, men ikke lenger den vanligste formen for rusmiddel i trafikkontroller. (Foto: Gorm Kallestad / Scanpix)

130.000 kjøreturer i rus hver dag

Og det er de narkotiske stoffene som øker mest.

Beregninger fra UP anslår at 130.000 kjøreturer gjennomføres av rusede personer daglig i Norge. 30.000 av disse er personer med alkohol i blodet, og alkohol er dermed ikke lenger det vanligste middelet blant rusede bilister. - Det er andre illegale rusmidler som øker mest i våre kontroller. 100.000 kjøreturer årlig foretas av folk er ruset på illegale eller reseptbelagte midler, sier UP-sjef Runar Karlsen. - Andelen som kjører med promille holder seg stabilt, men andre ru